leestijd

De diëtist zet zich in voor kinderen met overgewicht

Globaal genomen kampt 20 % van de Belgische jongeren tussen 2 en 18 jaar met overgewicht en is
7 % obees (1). Deze opgang stoppen en keren is één van de grootste uitdagingen van de 21ste eeuw.

Kind met overgewicht

Diëtisten gaan de uitdaging aan

De preventie en behandeling van overgewicht is een belangrijke prioriteit aangezien kinderen met overgewicht en obesitas meer kans hebben op overgewicht op volwassen leeftijd. Risico’s op hoge bloeddruk, diabetes, gewrichtsproblemen, slaapstoornissen en psychologische problemen komen ook steeds vaker voor op jongere leeftijd (2). Een succesvolle aanpak bij kinderen en jongeren omvat vele facetten en is niet zo eenvoudig als voor volwassenen. De diëtist kan hierin een verschil maken. Dit werd onlangs ook erkend door de overheid die voor kinderen met overgewicht een traject van 10 raadplegingen bij de diëtist terugbetaalt. Naar schatting zullen per jaar 75.000 kinderen van 6 tot 17 jaar hiervan kunnen genieten. De pediater of huisarts zal deze sessies kunnen voorschrijven (3).

 

Kernboodschappen ‘Kinderen en jongeren met overgewicht’

Op 27 april 2019 organiseerde de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) de studiedag ‘Kinderen en jongeren met overgewicht’.  Boeiende en ervaren gastsprekers gaven ‘good practices’ mee uit hun praktijk voor een adequate en succesvolle begeleiding van kinderen en jongeren met overgewicht en hun ouders. Wij vatten de belangrijkste hieronder samen.

 

Preventie van overgewicht bij kinderen moet starten voor de zwangerschap

Overgewicht voor de zwangerschap en te veel gewichtstoename tijdens de zwangerschap verhogen het risico op zwangerschaps- en geboortecomplicaties maar ook op levenslange gezondheidsproblemen, waaronder overgewicht, bij het kind. Een gezonde eet- en leefstijl en een gezond gewicht voor elke zwangerschap vergt meer aandacht en ondersteuning van zorgverleners.  

   

Kinderen met overgewicht verdienen goede zorg

Eetexpert vzw, kenniscentrum voor eet- en gewichtsproblemen, geeft de diëtist 3 tips.

  1. Werk gezondheidsgericht en versterkend. Dat betekent meer focussen op gezondheid dan op gewichtsreductie, oppassen voor stigmatiserende communicatie en een gepersonaliseerd zorgplan vooropstellen dat aansluit bij de motivatie, de bezorgdheden en de verwachtingen van de patiënt en zijn omgeving.
  2. Werk samen met andere professionals en de lokale gemeenschap. Stem boodschappen op elkaar af en versterk elkaars expertise.
  3. Werk aan kwaliteit.

Eetexpert vzw biedt online tools en ondersteuning voor diëtisten en andere disciplines zoals huisartsen, psychologen en CLB’s.

 

De interprofessionele aanpak, met ouders als co-therapeuten

Bij een interprofessionele aanpak is er één behandelplan en staat de patiënt centraal. Dit in tegenstelling tot de multidisciplinaire aanpak waarbij elke discipline zijn eigen behandelplan opstelt. Een diëtiste en een psychologe getuigen over hun interprofessionele aanpak in een diëtistenpraktijk. Overgewicht is een complex verhaal dat een brede blik van de diëtetiek vergt. Dat betekent dus veel meer dan enkel de inname en het verbruik bekijken. Het kind wordt niet op dieet gezet. Het therapiedoel is gezondheidswinst door een gezonde leefstijl voor het hele gezin. Een gezond eetgedrag bevorderen en opvoedingsvaardigheden bijbrengen zijn belangrijke klemtonen in de behandeling. Je moet kinderen, ouders  en gezinnen het gevoel geven dat ze inbreng hebben (zorgen voor meer autonomie), dat ze er niet alleen voor staan (zorgen voor meer verbondenheid) en een succeservaring kunnen opdoen (zorgen voor meer competentie).

Referenties
  1. Drieskens S. Voedingsstatus. In: Gisle L, Demarest S (ed.). Gezondheidsenquete 2013. Rapport 2: Gezondheidsgedrag en leefstijl. WIV-ISP, Brussel, 2014
  2. https://www.gezondheidenwetenschap.be/richtlijnen/obesitas-bij-kinderen
  3. https://www.maggiedeblock.be/kinderen-met-overgewicht-5-miljoen-euro-voor-bezoek-aan-dietist/

Meer informatie?

Expert aan het woord An Vandeputte
Nutrinews

Expert aan het woord - Gezondheid boven gewicht

A. Vandeputte van het kenniscentrum Eetexpert.be waarschuwt dat te veel focussen op gewichtsverlies onbedoelde effecten kan hebben.

Expert aan het woord R. Van Giel
Nutrinews

Expert aan het woord - Huisarts en diëtist, een gezonde match

De samenwerking tussen huisarts en diëtist is een ‘work in progress’ dat de komende jaren...

Kind met overgewicht
Nieuwsbericht

De diëtist zet zich in voor kinderen met overgewicht

Belangrijke kernboodschappen voor een adequate en succesvolle begeleiding van kinderen en jongeren met overgewicht en hun ouders.

OP DEZE PAGINA