leestijd

Gezondheids- en voedingsclaims

Europese wetgeving regelt en harmoniseert het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims met het oog op de bescherming van de consument.

Claims

Sinds 1 juli 2007 is de Europese verordening 1924/2006 betreffende voedings- en gezondheidsclaims voor levensmiddelen van kracht. Deze wetgeving regelt en harmoniseert het gebruik van voedings- en gezondheidsclaims op Europees niveau en wil zo bijdragen tot de bescherming van de consument.

Verschillende types van beweringen of claims voor voedingsmiddelen

Producenten prijzen hun voedingsproducten in reclameboodschappen aan door zogenaamde claims of beweringen te gebruiken. Ze willen de indruk wekken dat hun product een bepaald positief effect heeft. De wetgeving onderscheidt verschillende soorten claims:

Voedingsclaim (wat eet ik)

Elke bewering die stelt, de indruk wekt of impliceert dat een voedingsmiddel beschikt over een nutritionele eigenschap die te danken is aan de energie die het aanbrengt (in verlaagde of verhoogde hoeveelheid) of net niet aanbrengt, of aan componenten die het bevat (in verlaagde of verhoogde verhouding) of in het geheel niet bevat.

Gezondheidsclaim (welk effect heeft het op mij)

Elke bewering die stelt, de indruk wekt of impliceert dat er een verband bestaat tussen een voedingsmiddelencategorie, een voedingsmiddel of een bestanddeel daarvan en de gezondheid.

Claim over ziekterisicoreductie

Elke gezondheidsbewering die stelt, de indruk wekt of impliceert dat de consumptie van een voedingsmiddelencategorie, een voedingsmiddel of een bestanddeel daarvan in significante mate een risicofactor voor het ontstaan van ziekte bij de mens beperkt.

Toegestane claims

Voedings- en gezondheidsbeweringen mogen in reclameboodschappen alleen maar worden gebruikt als ze op de Europese lijst van goedgekeurde claims voorkomen. Het gebruik van deze toegestane claims is bovendien aan strikte voorwaarden gebonden. Een voedingsmiddel mag bijvoorbeeld maar zoutarm worden genoemd als het niet meer dan 0,12 mg natrium bevat. De producent van een voedingsmiddel dat vitamine A bevat mag pas de positieve effecten van vitamine A vermelden als er voldoende vitamine A (minstens 15 % van de referentie-inname) in het product aanwezig is. Ook de bewoordingen van een claim zijn strikt gereglementeerd om te voorkomen dat de claim al te vrijelijk zou worden omschreven.

EFSA beoordeelt de wetenschappelijke onderbouwing

De onafhankelijke organisatie EFSA (Europese Voedsel Autoriteit) beoordeelt de aanvragen om een claim te gebruiken op zijn wetenschappelijke waarde. EFSA baseert haar adviezen op 3 fundamentele vragen:

  1. Is de voedingsstof voldoende specifiek gedefinieerd?
  2. Is het gezondheidseffect voldoende specifiek gedefinieerd?
  3. Is er een oorzakelijk verband aangetoond tussen de consumptie van het voedingsmiddel/de voedingsstof en het gezondheidseffect?

Deze manier van beoordelen heeft voor enkele verrassende effecten gezorgd. Elke gezondheidsclaim rond voedingsvezel in het algemeen en generieke claims voor productcategorieën zoals melk, groenten en fruit werden omwille van het eerste criterium afgekeurd. Het negatieve advies voor gezondheidsclaims rond pre- en probiotica is eveneens vooral te wijten aan een onvoldoende specifieke karakterisatie van de gezondheidsbevorderende micro-organismen. Gezondheidsclaims die wel op een positief advies konden rekenen zijn onder meer claims over vitaminen en mineralen, plantensterolen en -stanolen en levende culturen in yoghurt.

Gerelateerde artikels

Wat moet er op een etiket staan

Op voorverpakte producten kan je heel wat voedingsinformatie terugvinden. Wat betekent al deze info en wat moet er nu precies op het etiket staan? Dat ontdek je hier.

Labels en logo's

Etiketten kunnen een bepaald label dragen dat specifieke eisen stelt inzake kwaliteit, duurzaamheid of voedselveiligheid.

Additieven en E-nummers

Additieven worden aan voedingsmiddelen toegevoegd om de eigenschappen van een product te verbeteren of te veranderen. Meer informatie over additieven lees je hier.

OP DEZE PAGINA