Labels en logo's

Sommige etiketten dragen een bepaald logo, kwaliteits- of milieulabel. Dat betekent dat het product aan bepaalde vooropgestelde eisen, vastgelegd in een lastenboek, voldoet. Dergelijke logo’s en labels zijn niet verplicht.

Alle voedingsproducten, ongeacht of ze een label dragen of niet, moeten beantwoorden aan de wettelijk vastgelegde eisen inzake kwaliteit en voedselveiligheid. Labels en logo's kunnen worden gebruikt om de consument te wijzen op de strengere eisen inzake controle, productie- of teeltmethode, op de geografische oorsprong van het product, het navolgen van eerlijke handelspraktijken en dergelijke meer.

Er zijn enkele officieel erkende labels die door een onafhankelijke instantie worden gecontroleerd. De meeste labels worden door de producenten of de distributie zelf toegekend. Is de juiste betekenis van het label niet duidelijk, dan kan u dit best bij de fabrikant, verpakker of verkoper navragen.

 

Streekproducten: erfgoed beschermd door labels

Traditionele streekproducten zijn producten met een rijke geschiedenis en worden geassocieerd met traditie, vakmanschap, authenticiteit en vooral kwaliteit.

Bioproducten

De term biologisch is wettelijk beschermd en mag alleen worden gebruikt voor producten die op een gecontroleerde en biologisch verantwoorde manier worden geproduceerd.

Gerelateerde artikels

Additieven en E-nummers

Additieven worden aan voedingsmiddelen toegevoegd om de eigenschappen van een product te verbeteren of te veranderen. Meer informatie over additieven lees je hier.

Wetgeving inzake de etikettering voedingsmiddelen

De wet voorziet specifieke voorschriften inzake de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen. Wat zijn verplichte vermeldingen?