NICE-nieuwsbrief

Schrijf u in voor onze gratis nieuwsbrief.

 

Onderwijs

Oog voor Lekkers: nieuw project voor fruit, groenten en melk op school

Oog voor Lekkers: nieuw project voor fruit, groenten en melk op school


Tutti Frutti en Schoolmelk worden Oog voor Lekkers

Vlaamse kinderen nemen nog te weinig fruit, groenten en melk of melkproducten. Dat blijkt uit de meest recente voedselconsumptiepeiling. Projecten zoals Tutti Frutti (Fruit op school) en Melk op school hebben in het verleden aangetoond dat ze kunnen bijdragen tot een gezonder eetpatroon. De Vlaamse en de Europese overheid willen met steun van de fruit-, groente- en zuivelsector kinderen ook de volgende schooljaren stimuleren om te kiezen voor gezonde tussendoortjes zoals fruit, groenten en melk. De bestaande subsidieregelingen werden samengevoegd en in een eigentijds jasje gestoken onder de slogan “Oog voor Lekkers”. Twee nieuwe figuurtjes, Slurp en Slice, zijn de mascottes van de campagne. Alle informatie is te vinden op www.oogvoorlekkers.be.

Welke scholen kunnen deelnemen?

Scholen uit het basisonderwijs (kleuter en lager, inclusief buitengewoon lager onderwijs) en scholen uit het buitengewoon secundair onderwijs komen in aanmerking voor de subsidies. De subsidies zijn er enkel voor de leerlingen. Als ook de leerkrachten deelnemen aan het gemeenschappelijke consumptiemoment vormt dit een extra stimulans voor de kinderen om te proeven. De porties fruit, groenten en melk voor de leerkrachten worden echter niet gesubsidieerd.

10 weken 1 maal per week volledig gesubsidieerd

Het principe van fruit, groenten en melk op school blijft hetzelfde: op een vaste dag in de week eten de leerlingen samen als tussendoortje een lekker stuk fruit/groente en/of drinken ze een glas melk. Scholen kunnen subsidies aanvragen voor fruit en groenten of voor melk of voor beide groepen producten.

Er werd afgestapt van een deels gesubsidieerde verdeling gedurende 30 weken. In de plaats komt een volledig gesubsidieerde verdeling gedurende 10 weken in het eerste trimester. Voor scholen uit het buitengewoon lager en het buitengewoon secundair onderwijs en scholen uit het basisonderwijs met minstens 30% kwetsbare leerlingen (leerlingen met een schooltoelage) wordt er 20 weken lang (10 weken in het eerste trimester en 10 weken in het tweede trimester) één portie groente/fruit en/of één portie melk per leerling per week terugbetaald. Hiermee wil het project extra inzetten op meer kwetsbare doelgroepen.

Scholen kunnen tussen 4 september en 21 september 2017 inschrijven voor de subsidieregeling. De inschrijving gebeurt digitaal via het e-loket bij het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.

Een opstap naar een beter gezondheidsbeleid op school

Enkel fruit, groenten en/of melk uitdelen aan de kinderen is niet voldoende om op langere termijn gunstige effecten op het voedingsgedrag te bekomen. Het project moet kaderen in het gezondheidsbeleid van de school en wordt best aangevuld met gezondheidseducatie in de klas. Oog voor Lekkers biedt verschillende educatieve materialen aan over gezonde voeding om het fruit-, groente- en/of melkmoment een pedagogische meerwaarde te geven: leren én proeven! Het educatieve (spel)project “Het land van Calcimus” kreeg met steun van Oog voor Lekkers een grondige opfrisbeurt en helpt om Oog voor Lekkers verder tastbaar en boeiend in de klas uit te werken.