leestijd

Geactualiseerd voedingsadvies voor jonge kinderen

De Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde (VVKindergeneeskunde) vat de belangrijkste adviezen voor een gezonde voeding van bij de geboorte tot de leeftijd van 6 jaar samen in drie vernieuwde publicaties.

BROCHURE VVK - Kunstvoeding voor zuigelingen

Informatiebrochures voor hulpverleners

Van bij de start is een gezonde voeding aangepast aan de noden van het kind de beste garantie voor een optimale groei en ontwikkeling. Ouders willen het beste voor hun kind maar weten niet altijd wat de beste voedingskeuze is. Het is de taak van gezondheids- en voedingsprofessionals, zoals pediaters, verpleegkundigen, huisartsen en diëtisten, om hen correct te informeren en te adviseren. De VVKindergeneeskunde bundelde de nieuwste adviezen in drie brochures als ondersteuning van zorgverstrekkers. Er werd niet alleen rekening gehouden met de meest recente wetenschappelijke evidentie maar ook met vragen en bezorgdheden die ouders vandaag bezighouden. De brochures bevatten dan ook tal van praktische raadgevingen.

Kunstvoeding voor zuigelingen

Deze brochure is intussen aan zijn 8ste uitgave toe. Moedermelk is zonder twijfel de beste voeding voor vrijwel alle zuigelingen. De eerste 4 tot 6 maanden krijgt een baby best alleen moedermelk. Gezonde baby’s hebben dan enkel een suppletie van vitamine K (bij de geboorte) en vitamine D nodig. Maar niet elke moeder kiest voor borstvoeding. Dat kan verschillende redenen hebben. Sinds de vorige editie, die zes jaar oud is, is het aanbod aan kunstvoeding sterk veranderd en uitgebreid. De vernieuwde brochure biedt een overzicht van het actuele aanbod aan zuigelingen-, opvolg- en groeimelk op de Belgische markt en neemt ze kritisch onder de loep. Vanaf de leeftijd van 4 tot 6 maand kan gestart worden met de diversificatie van de voeding. Opvolgmelk is aangewezen vanaf 6 tot 12 à 18 maand. Groeimelk geven tot de leeftijd van 3 jaar is niet essentieel, maar kan een makkelijke aanvulling zijn om tot een evenwichtig samengestelde voeding te komen, op voorwaarde dat gekozen wordt voor niet-gezoete groeimelk met een verlaagd eiwitgehalte.

Download de brochure

Gezonde voeding voor peuters en kleuters

Deze nieuwe brochure licht de specifieke voedingsbehoeften van peuters en kleuters toe. Er wordt bijvoorbeeld ook stilgestaan bij het vaak wisselende eetpatroon van jonge kinderen. De ene dag eten ze als een paard en de volgende dag als een vogeltje. Er wordt uitgelegd dat dit meestal normaal is en geen reden is tot bezorgdheid. De media-aandacht voor gluten, lactose en allergieën in het algemeen kan ouders er soms toe aanzetten om sommige voedingsmiddelen te schrappen. Exclusieve diëten zijn voor peuters en kleuters enkel aangewezen bij een medisch vastgesteld probleem op basis van een goed onderbouwde diagnose. Professionele begeleiding is vervolgens noodzakelijk.

Download de brochure

Vegetarische voeding

De derde brochure speelt in op de toenemende interesse voor vegetarisch en veganistisch eten. De auteurs verduidelijken wat een evenwichtige vegetarische voeding voor kinderen inhoudt en belichten de mogelijke risico’s op voedingstekorten. De auteurs wijzen er ten slotte op dat een veganistische voeding niet in alle voedingsbehoeften van snelgroeiende jonge kinderen kan voorzien zonder supplementen.

Download de brochure

Download de achtergrondinformatie bij de brochure

Graag papieren versie?

Aan te vragen bij het secretariaat pediatrie UZBrussel via mail Inge.Sienaert@uzbrussel.be

Meer weten?

Voeding bij baby’s

Borstvoeding of moedermelk is zonder enige twijfel de beste voeding voor zuigelingen. Ontdek meer over de voeding van je baby tijdens het eerste levensjaar.

Voeding bij peuters

Peuters ontdekken hun eigen ik. De peuterpuberteit en leren door imitatie zijn belangrijke processen tijdens de peutertijd. Ontdek meer over de (op)voeding van peuters.

Voeding bij kleuters

Kleuters zijn 3 tot 6 jaar oud. Ze worden meer zelfstandig en ontwikkelen meer specifieke smaakvoorkeuren. Ontdek hier meer over de (op)voeding van kleuters.

OP DEZE PAGINA