Het etiket

De voedselinformatiewetgeving zorgt ervoor dat consumenten voldoende worden geïnformeerd over de voedingsmiddelen die ze consumeren. Het voedingsetiket moet voldoen aan specifieke etiketteringsvoorschriften. Er zijn verplichte vermeldingen op het voedingsetiket zoals de voedingswaarden, de ingrediëntenlijst, de aan- of afwezigheid van allergenen en de houdbaarheidsdatum. Daarnaast kan de producent het voedingsetiket extra informatie geven over de voedings- en gezondheidsaspecten van het voedingsmiddel aan de hand van voedings- of gezondheidsclaim of een front-of-packlabel. De informatie op het voedingsetiket mag in geen enkel geval misleidend zijn. De voedselinformatie moet helder, correct en duidelijk zijn en kan de consument helpen om gezonde(re) voedselkeuzes te maken.

Wetgeving inzake de etikettering voedingsmiddelen

De wet voorziet specifieke voorschriften inzake de etikettering van voorverpakte voedingsmiddelen. Wat zijn verplichte vermeldingen?

De voedingswaardetabel lezen en begrijpen

De voedingswaardetabel geeft informatie over de voedingswaarde per 100 g. Hoe lees en interpreteer je de voedingswaardetabel correct?

De lijst van ingrediënten lezen en begrijpen

De lijst van ingrediënten geeft inzicht over wát er in het product zit. Het hoofdingrediënt? Die vind je snel terug in de ingrediëntenlijst.

Voedingsclaims en gezondheidsclaims lezen en begrijpen

Europese wetgeving regelt het gebruik van voedingsclaims en gezondheidsclaims ter bescherming van de consument. Wat zijn gezondheids- en voedingsclaims?

De Nutri-Score en andere front-of-packlabels lezen en begrijpen

Front-of-packlabels zoals de Nutri-Score helpen de consument snel gezonde(re) keuzes te maken. Ontdek hoe je ze correct kan lezen en begrijpen.

De houdbaarheidsdatum en bewaarvoorschriften

De houdbaarheidsdatum op het etiket geeft aan hoe lang een product houdbaar is en dus veilig kan worden gebruikt. Op  voorwaarde dat je de bewaarvoorschriften respecteert.

14 wettelijke allergenen

Wie lijdt aan een voedselallergie kan op het etiket controleren of het voedingsmiddel voor hem geschikt is. Dit zijn de 14 groepen allergenen die verplicht vermeld moeten worden.

Additieven en E-nummers

Additieven worden aan voedingsmiddelen toegevoegd om de eigenschappen van een product te verbeteren of te veranderen. Meer informatie over additieven lees je hier.