Diabetes

Diabetes is een belangrijk gezondheidsprobleem dat in frequentie toeneemt. Vooral de frequentie van diabetes type 2 is de laatste jaren sterk gestegen, ook op jongere leeftijd. Het uitgangspunt van een goede diabetesbehandeling is een goed geregelde glycemie en de preventie van chronische complicaties op lange termijn. De diabetesbehandeling steunt op vier pijlers die allemaal even belangrijk zijn: voeding, medicatie, beweging en voorlichting.

Wat is diabetes?

Diabetes is een chronische ziekte waarbij er te veel suiker in het bloed zit. Lees meer over de oorzaak, diagnose, complicaties en behandeling van diabetes.  

De vier pijlers van de diabetes behandeling

De diabetesbehandeling steunt op vier pijlers die allemaal even belangrijk zijn: voeding, medicatie, beweging en voorlichting.

Diabetes en gezonde voeding

Fruit bevat suiker. Mag je dit bij diabetes dan nog eten? Ontdek nog meer veel gestelde vragen over diabetes voeding.