Over NICE

Wat doet NICE?

Sinds 1992 geeft NICE in samenwerking met diverse experten wetenschappelijk onderbouwde informatie over de voedings- en gezondheidsaspecten van de producten van onze land- en tuinbouw en visserij (zoals groenten, fruit, aardappelen, zuivel, eieren, vlees, gevogelte en vis) en duiding bij actuele trends en inzichten rond voeding en gezondheid.

Deze informatie richt zich tot voedings- en gezondheidsprofessionals, zoals artsen, diëtisten en andere voedingsvoorlichters, maar ook tot onderzoekers, docenten en studenten, preventieorganisaties en de pers.

Aansluitend bij de theorie ontwikkelt NICE ook praktische materialen die voedingsvoorlichters kunnen gebruiken om consumenten te helpen gezonde voedselkeuzes te maken op basis van producten van bij ons.

Wetenschappelijke adviesraad

De leden van de wetenschappelijke adviesraad van NICE zien erop toe dat de informatie actueel en wetenschappelijk onderbouwd is en aansluit bij de algemene voedingsaanbevelingen voor België.

 • Dr. Willem De Keyzer
  Docent humane voeding en gezondheid Departement Biowetenschappen en Industriële Technologie 
  HOGENT
 • Prof. Dr. Ir. Bruno De Meulenaer
 • Hoogleraar Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit
  Universiteit Gent
 • Dr. Ir. Hendrik De Ruyck
  Groepsleider Voedselveiligheid, Productkwaliteit en -innovatie
  Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
 • Prof. Dr. Ir. Christophe Matthys
  Deeltijds docent Klinische en Experimentele Endocrinologie & Deeltijds wetenschappelijk coördinator Competentie Centrum Klinische Voeding
  Katholieke Universiteit Leuven  - Universitair Ziekenhuis Leuven
 • Dr. Jolien Plaete
  Stafmedewerker gezonde voeding
  Vlaams Instituut Gezond Leven
 • Prof. Dr. Yvan Vandenplas
  Professor Emeritus Kindergeneeskunde
  Universitair Ziekenhuis Brussel
 • Mevr. An Vandeputte
  Directeur Kenniscentrum Eetexpert vzw, expert Preventie Eet- en Gewichtsproblemen, Gedragstherapeutgastdocent Katholieke Universiteit Leuven en Universiteit Antwerpen
 • Prof. Dr. Ir. Greet Vansant
  Deeltijds hoofddocent Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg
  Katholieke Universiteit Leuven
 • Dr. Kathleen Van Royen
  Senior onderzoeker Expertisecentrum Zorgstroom
  Karel de Grote Hogeschool Antwerpen
 • Dr. An Verrijken
  Onderzoeksnutritionist Endocrinologie, diabetologie en metabole ziekten
  Universitair Ziekenhuis Antwerpen
   

Samenwerking

Met het oog op de verspreiding van uniforme adviezen en om versnippering van boodschappen te vermijden, werkt NICE samen met relevante en vooraanstaande partners die eveneens actief zijn binnen het ruime terrein van voeding en gezondheid zoals het Vlaams Instituut Gezond Leven, Domus Medica, Kind & Gezin, de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD), de Diabetes Liga, de Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde (VVK) en Nubel (uitgever van onder meer de Belgische voedingsmiddelentabel). Daarnaast doet NICE ook beroep op een uitgebreid netwerk van experten.

NICE maakt deel uit van de "European Public Health Nutrition Alliance" (EPHNA), een Europees netwerk van organisaties die werken rond voeding en gezondheid.
 

Voor voedingsvoorlichters

 • De NICE-website (www.nice-info.be) bundelt alle informatie per thema en wordt continu up-to-date gehouden. Alle bijhorende voorlichtingsmaterialen zijn er gratis te bestellen of te downloaden. Steeds meer bezoekers vinden elke dag de weg naar de voedingsinformatie op de NICE-site.
 • Artikels rond diverse topics bieden dankzij de medewerking van experten betrouwbare en wetenschappelijk onderbouwde informatie over diverse voedings- en gezondheidsthema’s waarin ook de producten van bij ons een rol spelen. Deze artikels wordt geredigeerd op maat van voedings- en gezondheidsprofessionals, waaronder diëtisten, artsen en verpleegkundigen en andere voedingsvoorlichters, maar is ook bruikbaar voor studenten, docenten en de pers. Zij zijn een belangrijk aanspreekpunt voor consumenten inzake voeding en gezondheid. Nutrinews-artikels bieden hen hierbij zowel inhoudelijke als communicatieve ondersteuning. Mis geen enkel artikel. Blijf op de hoogte via de NICE-nieuwsbrief.
 • Een digitale NICE-nieuwsbrief brengt maandelijks geüpdatete informatie, praktische tips en materialen onder de aandacht. Schrijf u in op de NICE-nieuwsbrief.
 • Het ruime aanbod aan materialen, waaronder folders, tools, infografieken, factsheets, receptfiches en testen met ‘hapklare’ informatie helpt voedingsvoorlichters om het brede publiek correct te informeren over een gezonde eet- en leefstijl en de plaats daarin van de producten van bij ons. Eenvoudige voedingstesten helpen inzicht te krijgen in het eetgedrag als eerste stap naar een gezonder eetpatroon. Diverse voedingsthema's worden bevattelijk toegelicht. De theorie kan direct in de praktijk worden gebracht aan de hand van gezonde, lekkere en makkelijk te bereiden recepten. Dergelijke materialen zijn gegeerd en succesvol en worden blijvend aangeboden en verdeeld.
 • NICE biedt scholen ondersteuning door leerkrachten meer achtergrondinformatie en concreet lesmateriaal aan te reiken over gezond eten en de producten van bij ons. NICE is partner van ‘Oog voor lekkers’, de schoolfruit, groente- en melkcampagne van de Vlaamse overheid.
 • NICE communiceert via Facebook, Instagram, Twitter en LinkedIn en blijft verder inzetten op meer interactie via sociale media. Volg @NICEvoeding.
   

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van NICE zijn de Vlaamse overheid en de Vlaamse agrarische producenten. Zij vinden het belangrijk om de nutritionele kwaliteiten en de gezondheidsaspecten van producten van onze land- en tuinbouw en visserij op een wetenschappelijk onderbouwde manier onder de aandacht te houden. Groenten, fruit, graanproducten, aardappelen, melk en melkproducten, vis, eieren en vlees zijn basisingrediënten van een goede voeding. In de juiste hoeveelheden en in de juiste context passen ze prima in een gezonde voeding. NICE respecteert maximaal de juiste context voor al haar voedingsvoorlichtingsactiviteiten en onderschrijft de idee dat het totale eet- en leefstijlpatroon de gezondheid bepaalt en niet een afzonderlijk voedingsmiddel of een bestanddeel daarvan.