Over NICE

Wat doet NICE?

Het voedingsinformatiecentrum NICE (Nutrition Information Center) verzamelt en verspreidt wetenschappelijk onderbouwde informatie over de voedings- en gezondheidsaspecten van de producten van onze land- en tuinbouw en visserij (zoals groenten, fruit, aardappelen, zuivel, vlees, gevogelte, vis en eieren). NICE ondersteunt hiermee voedings- en gezondheidsprofessionals in hun rol van voedingsvoorlichter en helpt consumenten gezonde voedselkeuzes te maken op basis van producten van bij ons.
 

Wie is wie?

 

Wetenschappelijke adviesraad

De leden van de wetenschappelijke adviesraad van NICE zien erop toe dat de verspreide informatie actueel en wetenschappelijk onderbouwd is en aansluit bij de algemene voedingsaanbevelingen voor België.

 • Dr. Willem De Keyzer
  Decaan faculteit Natuur en Techniek en docent vakgroep Natuur- en voedingswetenschappen
  Hogeschool Gent
 • Prof. Dr. Ir. Bruno De Meulenaer
  Hoofddocent Vakgroep Voedselveiligheid en Voedselkwaliteit
  Universiteit Gent
 • Dr. Ir. Hendrik De Ruyck
  Groepsleider Voedselveiligheid, Productkwaliteit en -innovatie
  Instituut voor Landbouw-, Visserij- en Voedingsonderzoek
 • Prof. Dr. Martin Hiele
  Deeltijds gewoon Hoogleraar Translationeel Onderzoek van Gastro-enterologische Aandoeningen & Kliniekhoofd Afdeling Gastro-enterologie
  Katholieke Universiteit Leuven en - Universitair Ziekenhuis Leuven
 • Prof. Dr. Jaak Janssens
  Voorzitter European Cancer prevention Organisation & Professor onderzoeksgroep Immunologie - Biochemie
  Universiteit Hasselt
 • Prof. Dr. Ir. Christophe Matthys
  Deeltijds docent Klinische en Experimentele Endocrinologie & Deeltijds wetenschappelijk coördinator Competentie Centrum Klinische Voeding
  Katholieke Universiteit Leuven  - Universitair Ziekenhuis Leuven
 • Mevr. Loes Neven
  Senior stafmedewerker inhoudelijke coördinatie voeding
  Vlaams Instituut Gezond Leven
 • Prof. Dr. Yvan Vandenplas
  Professor kindergeneeskunde & Diensthoofd kindergeneeskunde
  Universitair Ziekenhuis Brussel
 • Prof. Dr. Ir. Greet Vansant
  Deeltijds hoofddocent Departement Maatschappelijke Gezondheidszorg en Eerstelijnszorg
  Katholieke Universiteit Leuven
 • Dr. An Verrijken
  Onderzoeksnutritionist - Endocrinologie, diabetologie en metabole ziekten
  Universitair Ziekenhuis Antwerpen
   

Samenwerking

Met het oog op de verspreiding van uniforme adviezen en om versnippering van boodschappen te vermijden, werkt NICE samen met relevante en vooraanstaande partners die eveneens actief zijn binnen het ruime terrein van voeding en gezondheid zoals het Vlaams Instituut Gezond Leven, Domus Medica, Kind & Gezin,Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD), Diabetes Liga, Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde (VVK) en MOEV. Daarnaast doet NICE ook beroep op een uitgebreid netwerk van experten.

NICE maakt deel uit van de "European Public Health Nutrition Alliance" (EPHNA), een Europees netwerk van organisaties die werken rond voeding en gezondheid.
 

Opdrachtgevers

De opdrachtgevers van NICE zijn de Vlaamse overheid en de Vlaamse agrarische producenten. Zij vinden het belangrijk om de nutritionele kwaliteiten en de gezondheidsaspecten van producten van onze land- en tuinbouw en visserij op een wetenschappelijk onderbouwde manier onder de aandacht te houden. Groenten, fruit, graanproducten, aardappelen, melk en melkproducten, vis, eieren en vlees zijn basisingrediënten van een goede voeding. In de juiste hoeveelheden en in de juiste context passen ze prima in een gezonde voeding. NICE respecteert maximaal de juiste context voor al haar voedingsvoorlichtingsactiviteiten en onderschrijft de idee dat het totale eet- en leefstijlpatroon de gezondheid bepaalt en niet een afzonderlijk voedingsmiddel of een bestanddeel daarvan.
 

Ook voor u ...

 • Het driemaandelijks voedingsmagazine Nutrinews richt zich voornamelijk tot artsen, voedingsdeskundigen, diëtisten en andere voedingsvoorlichters, docenten voeding en de pers. Nutrinews brengt duiding, tips en tools rond actuele trends en thema's die in de wetenschappelijke wereld maar ook daarbuiten in de belangstelling staan.
 • NICE biedt voorlichtingsmateriaal om mensen te informeren en te sensibiliseren voor een gezonde -eet- en leefstijl (brochures, infografieken en andere tools). Eenvoudige voedingstesten helpen inzicht te krijgen in het eetgedrag als eerste stap naar een gezonder eetpatroon. Diverse voedingsthema's worden bevattelijk toegelicht. De theorie kan direct in de praktijk worden gebracht aan de hand van gezonde, lekkere en makkelijk te bereiden recepten.
 • NICE ondersteunt onderwijzend personeel met relevante achtergrondinformatie, concreet les- en spelmateriaal en extra informatiemateriaal voor de ouders. Het educatieve project "Het land van Calcimus" voor de lagere school wordt al 18 jaar in tal van scholen gebruikt om de leerlingen spelenderwijs het belang van een gezonde voeding bij te brengen.
 • NICE fungeert als voedingsinformatiecentrum voor de pers.
 • De digitale nieuwsbrief houdt alle abonnees op de hoogte van alle laatste nieuwtjes over voeding en gezondheid. Schrijf je vandaag nog in.