Onderwijs

Ouders hebben een grote impact op de voedingsgewoonten die hun kinderen van jongs af aan aannemen en vaak tot op latere leeftijd vasthouden. Maar ook scholen spelen een belangrijke rol als het gaat over gezond leren eten. Vooral ook omdat veel kinderen steeds meer tijd op school doorbrengen.

De school is een ideale setting om kinderen te informeren over gezonde voeding. Meer kennis over voeding kan het eetgedrag in positieve zin beïnvloeden. Maar voedingseducatie alleen is niet voldoende. Ook de dagelijkse praktijk moet een gezonde voeding bevorderen. Enkel inzetten op een gezond aanbod zonder educatie is evenmin effectief om gezonde eetgewoonten te promoten. Een geïntegreerde aanpak heeft de beste kans op slagen.

Kind gaat naar school
Onderwijs

Gezondheidsbeleid Vlaamse scholen in kaart gebracht

De preventiepeiling uit 2022 geeft een beeld van het voedingsbeleid dat Vlaamse scholen voeren.

Gezondheidsbeleid hoger onderwijs
Onderwijs

Gezondheidsbeleid hoger onderwijs in kaart gebracht

De indicatorenbevraging uit 2019 geeft een beeld van het voedingsbeleid dat hogescholen en universiteiten voeren.

Kinderopvang
Onderwijs

Preventiebeleid in voor- en naschoolse opvang

De preventiepeiling uit 2019 geeft een beeld van het voedingsbeleid dat in de opvang van schoolgaande kinderen wordt gevoerd.

gezond eetgedrag op school
Onderwijs

Rol van de school bij bevorderen gezond eetgedrag

Een effectief voedingsbeleid op school dat inzet op meerdere pijlers, helpt kinderen en jongeren gezonder te eten.

voedingsaanbod op school
Onderwijs

Gezond voedings- en drankenaanbod op school

Gezond eten en drinken op school is slechts mogelijk als er een evenwichtig aanbod aan voeding en dranken is.

Aan de slag

Slurp & Slice
Onderwijs

Oog voor Lekkers: fruit, groenten en melk op school

Oog voor Lekkers biedt scholen Vlaams-Europese financiële steun voor gezonde tussendoortjes zoals fruit, groenten en melk.

werken aan gezonde voeding op school
Onderwijs

Werken aan gezonde voeding op school: tools en materialen

NICE ondersteunt leerkrachten met concreet les- en spelmateriaal, relevante achtergrondinformatie en extra informatiemateriaal voor de ouders.

Land van calcimus
Onderwijs

Het land van Calcimus

Educatief spelproject voor de lagere school om op een leuke, niet belerende manier te werken over gezonde voeding.

Educatief gezond eten
Onderwijs

Lekker Gezond!: Educatief pakket lagere school

Lekker Gezond! is een educatief pakket over de voedingsdriehoek en gezond kiezen voor leerkrachten in de 1e, 2e en 3e graad lager onderwijs.