leestijd

Gezondheidsbeleid Vlaamse scholen in kaart gebracht

Elke Vlaamse school wordt geacht een gezondheidsbeleid te voeren. Elke 3 jaar brengt het Vlaams Instituut Gezond Leven in samenwerking met de Vereniging voor Alcohol- en andere Drugproblemen (VAD) en de Logo’s (Lokaal gezondheidsoverleg) naar het gezondheidsbeleid van de basis- en secundaire scholen. We bespreken enkele opvallend resultaten op school van de vijfde indicatorenbevraging uitgevoerd in 2015 en besteden vooral aandacht aan het voedingsbeleid.

Kind gaat naar school

Aandacht voor voeding blijft groot

Zowel de Vlaamse basis- als secundaire scholen scoorden over het algemeen goed voor hun gezondheidsbeleid. Scholen werken in hun gezondheidsbeleid voor leerlingen rond verschillende thema’s. Nagenoeg elke basisschool werkt rond evenwichtige voeding. In vergelijking met de vorige indicatorenbevraging zetten basisscholen daarnaast ook sterker in op een bewegingsbeleid. De aandacht voor voeding ging in de secundaire scholen er op achteruit. Ze besteedden meer aandacht aan een beleid rond roken, alcohol en drugs.
 

Voedingsaanbod: marge voor verbetering

De aandacht voor een evenwichtig voedingsaanbod op school was in vergelijking met de vorige indicatorenmeting afgenomen. Positief is dat gratis drinkwater in alle basisscholen en in 8 op de 10 secundaire scholen wordt aangeboden. De warme schoolmaaltijden zijn gematigd gezond samengesteld. Toch doken nog steeds dezelfde knelpunten op zoals het aanbieden van een volwaardige groenteportie, minder frequent gefrituurde voeding, minder vet vlees vaker vers fruit en ongezoete melkproducten als dessert. De samenstelling van het broodjesaanbod in de secundaire scholen was er verder op vooruit gegaan: heel wat scholen bieden de mogelijkheid om bruin of grijs brood, mager beleg, groenten en broodjes zonder saus te kiezen.
Steeds minder basisscholen bieden melk aan. In 2012 bood nog de helft van de basisscholen dagelijks melk aan, in 2015 doet nog slechts 44 % van de basisscholen dit. Ook het aanbod aan gezoete melkdranken en fruitsap was gedaald. Een andere tendens is de afnemende deelname aan het fruit-op-school-project. Zeven op de 10 basisscholen bood minstens een keer in de week vers fruit aan, een lichte daling van 9 % tegenover 2012. Een mogelijke verklaring is dat scholen vaker met de ouders afspreken om op een of meerdere dagen in de week zelf fruit van thuis mee te brengen. Secundaire scholen boden opnieuw meer suiker- en vetrijke snacks en minder fruit aan dan in 2012. Het aanbod aan (light) frisdranken was onveranderd te hoog gebleven.
 

Afspraken rond voeding verankerd in schoolreglement

Vaker dan in 2012 werden in 2015 de afspraken over voeding opgenomen in het schoolreglement. Concreet gaan die afspraken over welke dranken en tussendoortjes leerlingen van thuis mogen meebrengen en of ze bijvoorbeeld tijdens de les water mogen drinken. Scholen van het secundair onderwijs maakten minder afspraken met leerlingen (56 %) dan in het basisonderwijs (91%). Maar als ze afspraken maakten, werden ze vaker meegenomen in het schoolreglement. Minder secundaire scholen hielden het dus bij mondelinge of impliciete afspraken. 76 % van de basisscholen verbood snoep, zoute of vette tussendoortjes en frisdrank. In het secundair onderwijs lag dat aantal een stuk lager: amper 14 % legt hierop een verbod.
 

Voedingseducatie goed uitgebouwd

Voedingseducatie gebeurt in elke basisschool en in 95 % van de secundaire scholen. In 6 op de 10 basisscholen en in een kwart van de secundaire scholen komt voedingseducatie elk leerjaar aan bod. 64 % van de scholen (basis en secundair) gaf aan tijdens het schooljaar één of meer klasoverstijgende activiteiten rond gezonde voeding te organiseren.
Ruim 9 op de 10 basisscholen en driekwart van de secundaire scholen gebruikt aangepast educatief materiaal, acties en projecten om te werken rond evenwichtige voeding. De actieve voedingsdriehoek (de vorige versie van de voedingsdriehoek) was op alle niveaus het meest gebruikte materiaal. Het schoolfruitproject “Tutti Frutti”(de voorganger van het project Oog voor Lekkers was nog steeds de meest gevoerde actie in de Vlaamse basisscholen. Ook 34 % van de secundaire scholen deed mee aan de actie fruit-op-school. Het materiaal gerealiseerd door NICE was eveneens gegeerd in heel wat basisscholen; 17 % van de scholen gebruikte het materiaal van het project “Het land van Calcimus” en 12 % gebruikt de actieve voedingsdriehoek voor kleuters van het project “1 2 3 aan tafel”.

Meer weten over het dossier 'Onderwijs'?

Een gezonde schooldag
Dossier

Onderwijs

De school biedt heel wat kansen om kinderen te leren over gezonde voeding en gezonde eetgewoontes te bevorderen.

gezond eetgedrag op school
Onderwijs

Rol van de school bij bevorderen gezond eetgedrag

Een effectief voedingsbeleid op school dat inzet op meerdere pijlers, helpt kinderen en jongeren gezonder te eten.

voedingsaanbod op school
Onderwijs

Gezond voedings- en drankenaanbod op school

Gezond eten en drinken op school is slechts mogelijk als er een evenwichtig aanbod aan voeding en dranken is.

OP DEZE PAGINA