leestijd

Oog voor Lekkers: fruit, groenten en melk op school

Oog voor Lekkers biedt scholen Vlaams-Europese financiële steun voor gezonde tussendoortjes zoals fruit, groenten en melk.

Oog voor lekkers

Vlaams-Europese steun

Vlaamse kinderen nemen nog te weinig fruit, groenten en melk of melkproducten. Dat blijkt uit de meest recente voedselconsumptiepeiling . De Vlaamse en de Europese overheid willen met steun van de fruit-, groente- en zuivelsector kinderen stimuleren om te kiezen voor gezonde tussendoortjes zoals fruit, groenten en melk. De vroegere subsidieregelingen werden in 2017 samengevoegd en in een eigentijds jasje gestoken onder de slogan 'Oog voor Lekkers'. Slurp en Slice zijn de mascottes van de campagne. Alle informatie is te vinden op www.oogvoorlekkers.be.
 

Welke scholen kunnen deelnemen?

Scholen uit het basisonderwijs (kleuter en lager, inclusief buitengewoon lager onderwijs) en scholen uit het buitengewoon secundair onderwijs komen in aanmerking voor de subsidies. De subsidies zijn er enkel voor de leerlingen. Als ook de leerkrachten deelnemen aan het gemeenschappelijke consumptiemoment vormt dit een extra stimulans voor de kinderen om te proeven. De porties fruit, groenten en melk voor de leerkrachten worden echter niet gesubsidieerd.
 

Wat wordt gesubsidieerd?

2 x 10 weken: 1 keer fruit/groente en tot 3 keer melk per week

Het principe van fruit, groenten en melk op school is eenvoudig: op een vaste dag in de week eten de leerlingen samen als tussendoortje een lekker stuk fruit/groente en/of drinken ze een glas melk.

Scholen kunnen subsidies aanvragen voor (biologische) fruit en groenten of voor (biologische) melk of voor beide productgroepen.

Elke ingeschreven school krijgt een tegemoetkoming voor 10 weken deelname in de eerste verdeelperiode én voor 10 weken deelname in de tweede verdeelperiode. De subsidie is voor beide perioden telkens voor 1 portie (biologische) groente/fruit en/of 1 tot 3 porties (biologische) melk per leerling per week.

Scholen kunnen bij de start van het schooljaar inschrijven voor de subsidieregeling. De inschrijving gebeurt digitaal via het e-loket bij het Departement Landbouw en Visserij van de Vlaamse overheid.
 

Een opstap naar een beter gezondheidsbeleid op school

Enkel fruit, groenten en/of melk uitdelen aan de kinderen is niet voldoende om op langere termijn gunstige effecten op het voedingsgedrag te bekomen. Het project moet kaderen in het gezondheidsbeleid van de school en wordt best aangevuld met gezondheidseducatie in de klas. Oog voor Lekkers biedt verschillende educatieve materialen aan over gezonde voeding om het fruit-, groente- en/of melkmoment een pedagogische meerwaarde te geven: leren én proeven! Het educatieve (spel)project “Het land van Calcimus” kreeg met steun van Oog voor Lekkers een grondige opfrisbeurt en helpt om Oog voor Lekkers verder tastbaar en boeiend in de klas uit te werken.

Meer info in het dossier 'Onderwijs'?

Land van calcimus
Onderwijs

Het land van Calcimus

Educatief spelproject voor de lagere school om op een leuke, niet belerende manier te werken over gezonde voeding.

Educatief gezond eten
Onderwijs

Lekker Gezond!: Educatief pakket lagere school

Lekker Gezond! is een educatief pakket over de voedingsdriehoek en gezond kiezen voor leerkrachten in de 1e, 2e en 3e graad lager onderwijs.

Een gezonde schooldag
Dossier

Onderwijs

De school biedt heel wat kansen om kinderen te leren over gezonde voeding en gezonde eetgewoontes te bevorderen.

OP DEZE PAGINA