leestijd

De houdbaarheidsdatum en bewaarvoorschriften

De houdbaarheidsdatum op het etiket geeft aan hoe lang een product houdbaar is en dus veilig kan worden gebruikt. Op  voorwaarde dat je de bewaarvoorschriften respecteert.

Houdbaarheidsdatum en bewaarvoorschriften

De houdbaarheidsdatum

De houdbaarheidsdatum op het etiket geeft aan hoe lang een product houdbaar is en dus veilig kan worden gebruikt. Zodra de verpakking is geopend, is de aangegeven houdbaarheidsdatum niet meer geldig. Op producten die vrij snel bederven na opening, staat dan ook vaak een vermelding "na opening nog 3 dagen houdbaar in de koelkast".

Ten minste houdbaar tot

Dit is de datum van minimale houdbaarheid. Deze aanduiding vinden we vooral op producten die vrij lang houdbaar zijn en meestal bij kamertemperatuur mogen worden bewaard (bv. droge voedingsmiddelen, sterk zure producten, producten met een hoog suikergehalte, conserven). De producent bepaalt de datum zo precies mogelijk en bouwt meestal ook een ruime veiligheidsmarge in.

Te gebruiken tot

Dit is de datum van uiterste consumptie. Deze aanduiding wordt gebruikt voor voedingsmiddelen die meer gevoelig zijn voor bederf en bijgevolg ook minder lang houdbaar zijn (bv. kant-en-klare maaltijden, verse zuivelproducten, vlees, vis en salades). Deze producten moeten meestal gekoeld worden bewaard zoals aangegeven bij de bewaarvoorschriften op de verpakking (bv. "bewaren bij max. 4°C").

Is de houdbaarheidsdatum verplicht?

Op verse aardappelen, verse groenten en vers fruit (die niet zijn geschild of gesneden), wijn, dranken met een alcoholgehalte van 10 of meer volumeprocent, broodbakkerij- of banketbakkerijproducten die binnen 24 uur na de bereiding dienen te worden geconsumeerd, azijn, keukenzout, suikers in vaste vorm, suikergoedproducten bijna uitsluitend bestaande uit gearomatiseerde en/of gekleurde suikers en kauwgom is de vermelding van de houdbaarheidsdatum niet verplicht.

Mag ik een product waarvan de houdbaarheidsdatum is overschreden nog gebruiken?

Producten met de vermelding "te gebruiken tot..." op het etiket, mogen na het verstrijken van de uiterste consumptiedatum niet meer worden gebruikt. Deze producten kunnen bedorven zijn (zonder dat het altijd zichtbaar is) en de gezondheid schaden.

De kwaliteit van producten met de vermelding "ten minste houdbaar tot..." is na het verstrijken van de datum van minimale houdbaarheid niet meer gegarandeerd. Smaak-, geur- of kleurafwijkingen zijn mogelijk. Als het product en de verpakking nog volledig intact zijn, kan het product eventueel nog enige tijd veilig worden gebruikt. Ga altijd na of het product niet beschimmeld is en of het niet eigenaardig ruikt. Gooi het product in geval van twijfel weg.

Bewaarvoorschriften

De bewaarvoorschriften of gebruiksvoorwaarden moeten verplicht worden weergegeven als die van invloed zijn op de houdbaarheidsdatum:

  • bij te koelen levensmiddelen zoals yoghurt: "te bewaren op max 7°C";
  • bij diepvriesproducten: "na ontdooiing niet opnieuw invriezen";
  • op dranken: "uit de zon en op een droge, koele plaats bewaren".

Als de bewaarvoorschriften niet worden nageleefd, vergroot de kans op bederf en op de groei van ziekmakende bacteriën. Het is daarom belangrijk om levensmiddelen altijd bij de aangegeven temperatuur te bewaren en niet meer te gebruiken zodra de uiterste houdbaarheidsdatum is verstreken.

Referenties
  1. Verordening (EU) nr. 1169/2011 betreffende de verstrekking van voedselinformatie aan consumenten. Beschikbaar via https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/ALL/?uri=CELEX%3A32011R1169. Geraadpleegd op 21 april 2020.

Lees meer

INFOGRAFIEK - Het etiket lezen en begrijpen
Gratis Materiaal

INFOGRAFIEK - Het etiket lezen en begrijpen

Nutritionele info op het etiket lezen en begrijpen. Waarop moet je letten?

Nutritionele info op het etiket lezen begrijpen
Nutrinews

Nutritionele info op het etiket lezen en begrijpen

Nutritionele info op het etiket wordt op verschillende manieren weergegeven, bv. via een voedingswaardetabel, logo’s of symbolen. Waarop moeten we letten?

Het etiket

De gegevens op het etiket laten je toe om verschillende producten met elkaar te vergelijken en kunnen je helpen om gezonder te kiezen.

OP DEZE PAGINA