leestijd

Hoeveel water moet je drinken?

Water, de meest voorkomende stof, is zoals zuurstof essentieel om te kunnen overleven. Afhankelijk van o.a. zijn gewicht en leeftijd, kan de mens het enkele weken stellen zonder vast voedsel. Hij kan echter slechts een paar dagen overleven zonder water. Elk individu moet voldoende vocht innemen om zijn algemeen welzijn te handhaven en de nodige fysieke en mentale krachten te kunnen ontwikkelen.

Hoeveel water drinken

Hoeveel water moet je drinken?

Elke dag 1,5 liter drinken waarvan 1 liter water is de boodschap. Wie sport of zware lichamelijke arbeid verricht en meer vocht verliest door transpiratie wordt aanbevolen om meer te drinken. Een atleet die matig tot zeer intensief sport, kan één tot twee liter zweet per uur (jawel, per uur!) verliezen. Voldoende drinken voor, tijdens en na een sportinspanning is dan ook essentieel. Idem bij warm weer, op grote hoogten, in droge lucht, bij hoge koorts, diarree, braken en bij inname van medicatie.

Kinderen verliezen in verhouding tot volwassenen meer vocht wanneer ze in een warme omgeving vertoeven of wanneer ze hoge koorts hebben.

Zwangere vrouwen hebben bovenop hun normale vochtbehoefte een extra behoefte van ongeveer 30 ml per dag voor de aanmaak van het vruchtwater en voor een goede ontwikkeling van de foetus. Zolang men borstvoeding geeft, is een extra vochtinname van 750 tot 1000 ml per dag aanbevolen.

Senioren moeten hun vochtinname goed in het oog houden want het dorstgevoel vermindert naarmate men ouder wordt.

De beste manier om zeker te zijn dat je voldoende drinkt, is de gewoonte aannemen om regelmatig tussendoor te drinken en niet alleen als je dorst hebt. Het dorstgevoel treedt immers pas op als er al een vochttekort is. Zet bijvoorbeeld ’s ochtends een fles water in het zicht en neem je voor ze voor het slapengaan leeg te drinken.
 

Wat zijn de gezondheidsvoordelen van water?

Water speelt een belangrijke rol in de meeste van onze lichaamsfuncties. Wie regelmatig en voldoende water drinkt, wordt beloond met een frissere huid, een betere concentratie en minder kans op nierstenen en constipatie. Er zijn bovendien aanwijzingen dat voldoende water drinken minder risico zou geven op bepaalde soorten kankers en op zwaarlijvigheid bij kinderen en jongeren.

Welk soort water?

Er is keuze te over. Je vindt water met of zonder bubbels, water met een specifieke mineralensamenstelling of je houdt het eenvoudig en tapt gewoon water van de kraan. Flessenwater en leidingwater zijn even gezond. Voor zwangere vrouwen en jonge kinderen tot 9 jaar is het dan weer belangrijk om het etiket van flessenwater te bekijken. Fluorrijk drinkwater (>2 mg/l) is voor hen niet geschikt wegens het risico op tandfluorose.

Leidingwater wordt geleverd via het openbaar waterleidingsnet en is geschikt voor menselijke consumptie. Het is wettelijk onderworpen aan regelmatige controles van verschillende parameters en moet voldoen aan bepaalde maximaal toelaatbare waarden (bv. chloor) en bepaalde minimumwaarden (bv. calcium- en magnesiumgehalte). Leidingwater heeft als voordeel dat het goedkoper en gemakkelijk beschikbaar is.

Bronwater is afkomstig van een bron die wordt bevoorraad door oppervlakkige waterlagen. Hierdoor is de chemische samenstelling seizoensgebonden, dit wil zeggen beïnvloedbaar door de atmosferische neerslag en het klimaat. Dit betekent ook dat contaminanten (ongewenste bestanddelen) snel de kwaliteit van bronwater kunnen aantasten. Daarom wordt er steeds streng toegezien op de kwaliteit van bronwater.

Natuurlijk mineraalwater is afkomstig van dieper gelegen lagen uit een strikt afgebakend geologisch gebied. De samenstelling en de temperatuur van het water is stabiel binnen natuurlijke schommelingen, ongeacht de wisselende seizoensomstandigheden. Voor mineraalwater schrijft de wet geen normen voor wat betreft de gehaltes aan minerale zouten. Natuurlijk mineraalwater mag niet in de handel worden gebracht zonder voorafgaande toelating van de Minister van Volksgezondheid op basis van een verslag van de Algemene Eetwareninspectie.

Gearomatiseerd water is plat of bruisend water waaraan één of meerdere smaken zijn toegevoegd. De samenstelling verschilt naargelang het merk. Meestal zijn gearomatiseerde waters gezoet met suiker of zoetstof. In het eerste geval behoren ze tot de frisdranken, in het tweede geval tot de lightfrisdranken. Kijk hiervoor op het etiket. Gebruik ze af en toe ter afwisseling naast gewoon water.

Met of zonder bubbels?

Hoewel frisdranken en andere koolzuurhoudende dranken vaak geassocieerd worden met negatieve effecten, is koolzuur op zichzelf niet schadelijk. Het drinken van koolzuurhoudend water (bruiswater) heeft dezelfde voordelen als het drinken van normaal water. Afhankelijk van de bron van het water, zorgen de mineralen voor het aansterken van de botten en tanden. Het drinken van koolzuurhoudend water tast het tandglazuur dus niet aan. Bruiswater vult wel sneller de maag. Bij sommige mensen kan het de maag prikkelen en een opgeblazen gevoel veroorzaken.

Let op hygiëne

Hou jezelf ook aan de algemene hygiënevoorschriften. Bewaar een fles water steeds met afgesloten dop en bij voorkeur op een koele en donkere plaats. Drink een fles leeg binnen de 2 tot 3 dagen na opening. Was hervulbare flesjes en drinkbekers altijd zorgvuldig uit en hergebruik wegwerpflessen maar een beperkt aantal keren.

OP DEZE PAGINA