INFOGRAFIEK - Het matrix-effect

INFOGRAFIEK - Het matrix-effect
gratis

Het gezondheidseffect van een voedingsmiddel is moeilijk te voorspellen op basis van enkel zijn voedingsstoffensamenstelling. De fysische en scheikundige vorm waarin de nutriënten voorkomen, speelt ook een rol.

Voor meer achtergrondinformatie

Gebruik in de praktijk

Voorbeeld ter illustratie van de focusverschuiving binnen het voedingsonderzoek naar het gezondheidseffect van nutriënten naar het gezondheidseffect van voedingsmiddelen als geheel.