leestijd

Expert aan het woord - Nieuw basisboek over voeding

Prof. Dr. Ir. C. Matthys, KU Leuven

 • Opleiding
  Bio-ingenieur, doctoraat Medische Wetenschappen
 • Expertise
  Het brede domein van voeding (voedingsepidemiologie, voeding en volksgezondheid, klinische voeding); tevens actief in ontwikkelingslanden
 • Actueel
  Docent humane voeding KU Leuven, wetenschappelijk coördinator Klinische Voeding UZ Leuven
  Coauteur Handboek voeding
Expert aan het woord C. Matthys

Oei, alweer een boek over voeding. Wat moeten we daar nu weer mee aanvangen en wat is de meerwaarde? We horen het de lezers al denken bij deze titel. Het nieuwe Handboek voeding heeft niet als doel om de zoveelste nieuwe hype te verkondigen of te ontkrachten. Het Handboek voeding wil geïnteresseerden de basisconcepten van humane voeding introduceren. Vandaar ook de benaming handboek of leerboek.

Het nieuwe Handboek voeding: van basisconcepten tot metabolisme is een unieke samenwerking van docenten verbonden aan verschillende Vlaamse universiteiten en hogescholen. De docenten zijn actief in verschillende academische (geneeskunde, biomedische wetenschappen, lichamelijke opvoeding, farmacie) en professionele opleidingen (voedings- en dieetkunde).

Nood aan een handboek?

Het idee van het handboek spookte al enige tijd door de hoofden van deze docenten. Zij doceren elk op hun manier het onderwerp voeding, maar hebben gemeenschappelijke leerdoelstellingen voor ogen: studenten in staat stellen om de basisprincipes van humane voeding en de voedingsbehoeften van gezonde individuen en populaties te beschrijven en te verklaren. Deze basiskennis en inzichten moeten studenten toelaten om zich verder te verdiepen in de rol van de voeding tijdens de gehele levenscyclus en in de relatie tot de gezondheid. Ondanks deze gemeenschappelijke leerdoelstellingen was er in Vlaanderen geen naslagwerk beschikbaar voor de verschillende opleidingen. Dit leidde tot gemiddeld verschillende kennisniveaus van studenten die dezelfde basisopleiding hadden gevolgd.
 

Eén gemeenschappelijk naslagwerk

Het nieuwe handboek wordt voortaan als naslagwerk gebruikt in de verschillende opleidingen waar de auteurs doceren. Uiteraard kan elke docent zijn eigen accenten blijven leggen en wordt er gedifferentieerd per afstudeerrichting.

Het handboek is modulair opgebouwd. De eerste module focust op de algemene aspecten van de voedingsleer die studenten moeten beheersen. Vervolgens wordt er dieper ingegaan op de verschillende macro- en micronutriënten, water en alcohol. De derde module bespreekt de bioactieve stoffen, componenten waarvan nog ter discussie staat of ze al dan niet essentiële voedingsstoffen zijn. Ten slotte belichten de auteurs de rol van de microbiota en het menselijke voedingspatroon.
 

Een nieuw concept

Naast de unieke samenwerking van docenten, is ook het concept van het handboek vernieuwend. Het Handboek voeding hanteert een hybridisch concept. Er is een onderdeel op papier (zichtbaar in de boekhandel en het boekenrek) en een digitaal opgebouwd onderdeel. Het onderdeel op papier omvat de basisconcepten en -principes, die relevant zijn voor het brede domein van de humane voeding. Het is te beschouwen als de minimumkennis waarover iemand moet beschikken die aan de slag wil gaan als voedings- en gezondheidsprofessional. Het digitale platform focust op praktische toepassingen en gaat dieper in op recente wetenschappelijke bevindingen of andere aspecten waarvan de wetenschappelijke evidentie nog in volle ontwikkeling is. Voorbeelden hiervan zijn de lopende discussies over de ontwikkeling van voedingsaanbevelingen: kunnen we voedingsaanbevelingen formuleren die niet alleen deficiënties maar ook chronische aandoeningen voorkomen, wat is de rol van de B-vitamines in cognitieve ontwikkelingen en neurodegeneratieve aandoeningen en welke rol spelen onze darmmicrobiota en hoe kunnen we die beïnvloeden? Inzichten die nog te snel evolueren zijn niet opgenomen in de papieren versie maar in het digitale platform. Het digitale platform is er tevens om studenten uit te dagen om verder te kijken dan alleen maar naar de examenstof.
 

Up-to-date blijven

De docenten engageren zich om via het digitale platform nieuwe relevante evoluties in het voedingsdomein op te volgen. Hierdoor kunnen studenten – zij hebben levenslang toegang - up-to-date blijven.
 

Ook voor professionals in het werkveld

Dit handboek kan ook als naslagwerk worden gebruikt door professionals met een voedings- en gezondheidsgeoriënteerd beroepsprofiel. Het biedt een houvast om terug te grijpen naar de basisprincipes van de humane voeding, ook als er zich een nieuwe hype binnen het brede domein van humane voeding aandient.

Cover_Handboek voeding

Het nieuwe Handboek voeding is een vertrouwensbaken voor de student, docent en gezondheidswerker.

Coauteurs van het Handboek voeding:

 • Stefaan de Henauw
 • Vicky De Preter
 • Christophe Matthys
 • Ann Meulemans
 • Erika Vanhauwaert
 • Katleen van Landghem
 • Marleen Van Loo
Meer info over het handboek

OP DEZE PAGINA

  Nutrinews 2017 nr. 2

  Cover_Expert aan het woord_2017-02