leestijd

Goed om weten uit Nutrinews december 2016

 • Nieuwe gezondheidsdoelstellingen
 • EU-rapport pesticiden
 • Champignons, geschikte vleesvervangers?
 • Lees online NN Extra Reward
 • Position paper  - Koolhydraatarme voeding bij diabetes type 2?
Goed om weten

Position paper
Koolhydraatarme voeding bij diabetes type 2 ?

Over koolhydraatarme voedingen circuleren verschillende boodschappen. Maar wat zijn de wetenschappelijke inzichten ter zake?

Een ‘position paper’ van de Commissie Voeding van de Diabetes Liga en de Commissie Evidence-based Diëtetiek van de Vlaamse Beroepsvereniging van Voedingsdeskundigen en Diëtisten (VBVD) komt tot de volgende bevindingen na een kritische analyse van actueel beschikbare wetenschappelijke feiten, gegevens en literatuuronderzoek.

Het gebruik van een koolhydraatarme voeding bij patiënten met diabetes type 2, met of zonder overgewicht of obesitas, wordt niet aanzien als standaardvoedingstherapie, maar wordt evenmin afgeraden. Verschillende strategieën zijn mogelijk. Individualisering van de dieetaanpak en een goede opvolging van de glycemie wordt aanbevolen. Bij de keuze van de voedingstherapie is het uitermate belangrijk om rekening te houden met de bevindingen van het diëtetisch onderzoek, het metabool profiel van de patiënt en zijn of haar persoonlijke voorkeuren.

De position paper wordt ter beschikking gesteld aan leden van de VBVD en de Diabetes Liga via de website. Voor meer info: nena.vanhemelryck@zna.be of info@ilsemertens.be.
 

Meer lezen: www.diabetesliga.be

Meer lezen: www.vbvd.be
 

EU-rapport pesticiden

Het risico dat de Europese consument te veel pesticiden inneemt via de voeding is klein. Dat staat te lezen in het recentste jaarrapport van de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA betreffende residuen van bestrijdingsmiddelen in levensmiddelen.

EFSA stelde vast dat 97 % van de in 2014 onderzochte stalen voldeed aan de wettelijke norm inzake bestrijdingsmiddelen; 53,6 % bevatte helemaal geen of minder dan een meetbare hoeveelheid pesticiden. Slechts 1,6 % van alle stalen afkomstig uit EU-landen overschreed de maximaal toegelaten hoeveelheid pesticiden. Dat was het geval voor 6,5 % van de stalen uit derde landen. 91,8 % van de stalen babyvoeding bevatte geen aantoonbare pesticideresiduen. Bioproducten bevatten minder vaak pesticideresiduen dan conventionele producten (12,4 % versus 43,4 %).

Bron: The 2014 European Union Report on Pesticide Residues in Food
 

Champignons, geschikte vleesvervangers?

Champignons bestaan voor meer dan 90 % uit water, bevatten quasi geen vet en weinig calorieën. Ze zijn een bron van mineralen zoals kalium en fosfor en van foliumzuur, vitamine B2 en B3 (1). Ze bevatten iets meer eiwitten dan veel andere groenten waardoor ze wel eens als vleesvervanger worden beschouwd. Vlees kan als dusdanig niet vervangen worden door champignons. Een groenteportie champignons (300 g) brengt in vergelijking met een portie vlees (100 g) amper half zoveel eiwitten aan. Bovendien is de biologische waarde van de eiwitten in champignons veel beperkter dan die in vlees, vis of ei. Champignons bevatten ten slotte relatief weinig ijzer en geen vitamine B12.

1. www.internubel.be
 

Nieuwe gezondheidsdoelstellingen

De Vlaamse gezondheidsdoelstellingen 2009-2015 rond voeding en beweging, tabak, alcohol en drugs liepen eind 2015 af. Om te komen tot nieuwe doelstellingen voor de periode van 2017 tot 2025 werd, conform het preventiedecreet, een participatief traject doorlopen dat op 16 en 17 december 2016 uitmondde in de Gezondheidsconferentie Preventie.

De gezondheidsconferentie formuleert gezondheidsdoelstellingen en stelt tegelijk ook een actieplan voor met wetenschappelijk onderbouwde strategieën om de doelstelling te realiseren. Zij heeft ook tot doel om het draagvlak af te toetsen, engagementen in het werkveld te stimuleren en de kennis van bewezen strategieën (evidence) te verhogen om zo richting te geven aan het beleid voor de komende jaren.

Je vindt alle info over de resultaten en de evaluatie van de realisatie van de voorgaande gezondheidsdoelstellingen, de conclusies van de omgevingsanalyse en de nieuwe doelstellingen en strategieën op www.zorg-en-gezondheid.be/gezondheidsconferentie2016.
 

Lees online Nutrinews EXTRA Reward

Een multidisciplinaire groep Vlaamse onderzoekers van de UGent en de KU Leuven startte in 2012 het innoverende vierjarige Reward-project. Zij onderzochten de rol van beloningen en beloningsgevoeligheid bij het eetgedrag van kinderen en jongeren.

NICE was als een van de stakeholders betrokken bij dit project en stelt trots de resultaten voor in een extra digitaal nummer van Nutrinews. De verschillende bijdragen werden verzorgd door de Reward-junior onderzoekers en de projectmanager.

De volgende topics komen aan bod

 • Kinderen en jongeren, waarom eten ze wat ze eten? Welke rol spelen beloning en beloningsgevoeligheid bij hun eetgedrag.
 • Test: hoe beloningsgevoelig is een kind?
 • Hoe kunnen we jonge kinderen helpen om groenten te leren eten?
 • Beloningsmechanismen: hoe interageren ze met de obesogene voedingsomgeving?
 • Hoe hangen beloningsgevoeligheid, eetgedrag en lichaamssamenstelling samen bij schoolkinderen?
 • Hoe kunnen we jongeren motiveren om een gezonde voedingskeuze te maken? Bieden smartphone-applicaties mogelijkheden?

Bedoeling van het Reward-project is nieuwe en meer effectieve gezondheidscampagnes opzetten om kinderen en jongeren gezonder te leren eten.

 

Meer lezen: Nutrinews EXTRA Reward, december 2016

Meer lezen: www.rewardstudy.be > Reward-project

OP DEZE PAGINA

  Nutrinews 2016 nr. 4

  Cover_Goed om weten_2016-04