leestijd

Goed groeien en een gezond gewicht

Aan de hand van de Vlaamse groeicurven kan de groei en gewichtsevolutie van het kind worden opgevolgd. Lees meer over het gewicht van je kind.

Kinderen_goed groeien en gezond gewicht

Volgt mijn kind een normaal groeipatroon?

Een adequate opvolging van de groei en de ontwikkeling van een kind is belangrijk om tijdig eventuele ziekten of psychosociale disfuncties op het spoor te komen.
Het groeiproces is een complex gegeven. Voor een correcte evaluatie van de groei en de ontwikkeling van het kind maakt men gebruik van groei- of referentiecurven. Er zijn Vlaamse referentiecurven beschikbaar voor lengte, gewicht en hoofdomtrek van kinderen van 1 tot 5 jaar en referentiecurven voor gestalte, gewicht, BMI, groeisnelheid en puberale ontwikkeling voor kinderen en jongeren van 2 tot 20 jaar.
Het correct beoordelen van de groei is een proces dat zich afspeelt in de tijd en moet door een arts gebeuren. In Vlaanderen wordt het groeiproces van kinderen onder meer opgevolgd tijdens een preventief medisch consult bij Kind en Gezin en het Centrum voor Leerlingenbegeleiding (CLB). Een kind waarvan het groeipatroon buiten de grenzen van de normale variatie valt, is nog niet noodzakelijk ziek, maar verdient wel extra aandacht.

Heeft mijn kind een gezond gewicht?

Het is belangrijk de gewichtsevolutie van een kind reeds op jonge leeftijd op te volgen. Een bepaald gewicht is normaal voor een bepaald kind als het gewicht in verhouding staat tot de lengte. Dit wordt uitgedrukt in de BMI. Vanaf de leeftijd van 2 jaar wordt de BMI gebruikt om het gewicht van kinderen te beoordelen. In tegenstelling tot de BMI bij volwassenen wordt er tot de leeftijd van 18 jaar gebruik gemaakt van aangepaste evaluatiewaarden. Bij kinderen wijzigt de BMI immers met de leeftijd omdat de hoeveelheid lichaamsvet tijdens de kinderjaren verandert. Ook het geslacht speelt een rol. De berekende BMI van het kind kan worden uitgezet in referentiecurven of groeicurven.

Over- of ondergewicht?

Op de referentiecurven zijn twee BMI-zones aangeduid: de onderste grijze BMI-zone verwijst naar ondergewicht, de bovenste grijze BMI-zone verwijst naar overgewicht. Ligt de BMI van je kind in of boven de bovenste grijze zone dan spreekt men van overgewicht of obesitas. Ligt de BMI van je kind in of onder de onderste grijze zone dan spreekt men van ondergewicht of extreem ondergewicht.
In het geval van overgewicht volstaan vaak kleine aanpassingen in de eet- en beweeggewoonten om het gewicht onder controle te krijgen en te houden. Overgewicht groeit er zo mettertijd meestal weer uit. Zodra een kind met obesitas kampt, zullen meer drastische maatregelen nodig zijn. Begeleiding van een arts en diëtist zijn dan noodzakelijk.
Gebruik naast de BMI-waarden ook de andere parameters voor de beoordeling van de groei en het gewicht.

Twijfels over gewicht van je kind?

Hou er rekening mee dat de BMI slechts een schatting is van de hoeveelheid lichaamsvet. Een hoge BMI betekent niet per se dat het kind te zwaar is en omgekeerd, een te lage BMI betekent niet automatisch het probleem van ondergewicht. Heb je twijfels over het gewicht van je kind? Zet ze zeker niet zomaar op dieet. Vraag eerst advies aan een arts of diëtist. Afhankelijk van de mate van overgewicht en de leeftijd zal men een gewichtscontrole of gewichtsverlies aanraden.
Wees ook indachtig dat zorgen over het gewicht en de lichaamsvormen reeds kunnen optreden in de lagere school. Benadruk dat diversiteit een positief gegeven is. Stimuleer verschillende aspecten van het zelfbeeld van het kind, door bv. sport en hobby’s aan te moedigen.

Referenties
  1. M. Banneel en G. Phlips. Gezond eten om goed te groeien – Aandachtspunten voor kinderen en jongeren. Nutrinews juni 2009.
  2. R. Hauspie en M. Roelands. Groei, een maatstaf voor de gezondheid van het kind en van de bevolking. Nutrinews nr 3 september 2007.
  3. E. Van Mol. Toenemend overgewicht bij kinderen. Nutrinews nr 2 juni 2004.
  4. W. Van Lippevelde en L. Maes. Preventie van overgewicht bij kinderen – rol van de ouders. Nutrinews nr 1 maart 2013.
  5. www.gezondopvoeden.be > Voeding
  6. www.kindengezin.be > Voeding en beweging
  7. www.gezondleven.be
  8. www.voedingscentrum.nl > Mijn kind en ik > kinderen 4-13 jaar

Meer informatie nodig over goed groeien en gezond gewicht?

 

www.eetexpert.be & www.vub.ac.be

OP DEZE PAGINA