leestijd

Aandachtspunten voeding en eetgedrag bij lagereschoolkinderen

Lagereschoolkinderen worden steeds zelfstandiger en hechten meer belang aan prestaties. Ze willen ergens goed in zijn en waardering krijgen. Op school komt het echte leren nu aan bod. Ze leren er onder meer ook de principes van een gezonde voeding. Ze krijgen inzicht in het verband tussen gezonde eet- en leefgewoonten en het functioneren van hun eigen lichaam.

Voeding bij lagere schoolkinderen

Energiebehoefte en energiebalans

De energiebehoefte blijft sterk afhankelijk van de leeftijd, het geslacht, het lichaamsgewicht, de groei en de mate van fysieke activiteit. Voor meisjes met een matige fysieke activiteit stijgt de gemiddelde energiebehoefte van 1500 kcal per dag op de leeftijd van 6 jaar tot 2000 kcal per dag op de leeftijd van 12 jaar. Voor jongens met een matige fysieke activiteit stijgt de gemiddelde energiebehoefte van 1600 naar 2100 kcal per dag.
De procentuele verdeling van de energie uit koolhydraten, vetten en eiwitten dient zich voor kinderen tussen 6 en 12 jaar op dezelfde manier te verhouden als voor volwassenen, namelijk  ongeveer 50-55 energie% uit koolhydraten, 30-35 energie% uit vetten en ongeveer 15 energie% uit eiwitten.

Schoolkinderen zijn minder gevoelig voor honger en verzadiging

Het vermogen tot zelfregulering (zijn eetgedrag volledig afstemmen op zijn behoeften) vermindert met de leeftijd. Naarmate kinderen ouder worden, worden ze meer vatbaar voor omgevingsstimuli en minder gevoelig voor interne tekens van honger en verzadiging. De energie-inname kan zo gemakkelijker uit de hand lopen.
De aangeboden portiegrootte wordt een meer kritische factor. Temeer omdat blijkt dat kinderen zich gemakkelijker gaan overeten als ze meer krijgen aangeboden dan normaal. Zomaar extra opscheppen is daarom af te raden. Kinderen moeten leren zich niet te overeten. Kinderen vertonen bovendien steeds meer dezelfde voedingsfouten als volwassenen: ze eten te veel vet en te veel suiker en te weinig groenten, fruit en melk en melkproducten.
 

Tandcariës tegengaan

Kinderen van de lagere school zijn gevoelig voor tandcariës. Om tandcariës te voorkomen wordt aangeraden niet meer dan 5 tot 6 eetmomenten per dag te hebben. Elk eetmoment geeft namelijk een zuuraanval die het tandglazuur beschadigt. Door niet de hele dag door te eten, krijgt het tandglazuur de tijd om te herstellen. Na elk eetmoment drinkt een kind best een glas water. Zoetigheden zoals suiker, confituur, snoep en frisdrank moeten worden beperkt.

Sporten is gezond

Bij kinderen van 6 tot 10 jaar is er nog steeds een grote natuurlijke drang tot bewegen. Op deze leeftijd is er echter ook een tendens naar het meer gericht aanleren van bepaalde bewegingen. Het spelen in het zwembad zal bijvoorbeeld stilaan evolueren naar meer zwemmen. Kinderen tussen 6 en 10 jaar zijn al fysiek in staat om een echte sport te beoefenen. De klemtoon moet echter vooral liggen op het aanleren van bewegingen en niet op het competitieve. Sporten waarbij het volledige lichaam wordt gebruikt, genieten de voorkeur.
De lagere schoolperiode is de beste periode om kennis te maken met zoveel mogelijk sporten. Nadien kunnen ze beter bepalen welke sport het best aansluit bij hun karakter, hun aanleg en hun persoonlijkheid. Naarmate kinderen ouder worden, ontwikkelen ze meer uithouding en snelheid en krijgen ze meer inzicht in speltactiek. Ze zijn dan ook rijp om te sporten in ploegverband. Ze ervaren meer wedijver met de anderen en worden zo geleidelijk aan ook rijp voor meer competitiesporten. Dit geldt echter niet voor alle kinderen. Vanuit gezondheidsoogpunt is voldoende lichaamsbeweging inbouwen in het dagelijkse leven belangrijker dan op een competitieve manier aan sport doen. Heel wat sporten kunnen bovendien recreatief worden beoefend zonder dat de competitie de bovenhand krijgt. Kinderen die van jongs af aan leren om voldoende te bewegen en regelmatig sporten hebben het meeste kans om dit hun hele leven te blijven doen.

Referenties
  1. Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor België - 2016. Brussel: HGR; 2016. Advies nr. 9285
  2. M. Banneel en G. Phlips. Gezond eten om goed te groeien – Aandachtspunten voor kinderen en jongeren. Nutrinews juni 2009 

Meer lezen

Gezond eten om goed te groeien - Tips en tricks voor kids van 6 tot 12
Gratis Materiaal

Gezond eten om goed te groeien - Tips en tricks voor kids van 6 tot 12

Wat is een gezonde voeding voor kinderen? De folder plaatst de belangrijkste tips op een rij en bevat lekkere, makkelijke en kindvriendelijke recepten.

Een gezonde schooldag

Kinderen brengen het grootste deel van hun dag op school door. Ontdek de tips om de schooldag gezond door te brengen.

Voedingspatroon van lagereschoolkinderen in kaart

De voedselconsumptiepeiling bracht in 2014 het voedingspatroon van de Belgische lagereschoolkinderen in kaart. Ontdek de knelpunten in de voeding van Belgische lagereschoolkinderen.

OP DEZE PAGINA