leestijd

Mogen E-nummers en lightproducten tijdens de zwangerschap?

Zoetstoffen en lightproducten eet je best met mate, ook als je niet zwanger bent. Additieven in de voeding zijn veilig voor gebruik. 

Zoetstoffen

Mag ik drop eten?

Tijdens de zwangerschap kan het evenwicht tussen de opname en de uitscheiding van natrium verstoord zijn. Dit kan leiden tot een verhoging van de bloeddruk en het vasthouden van vocht. Daarom wordt de bloeddruk bij elke controle gemeten. Een te hoge bloeddruk tijdens de zwangerschap kan tot complicaties leiden. Alle dropsoorten bevatten een bepaalde stof, glycyrrhizine, die de bloeddruk verhoogt. Aangezien een hoge bloeddruk regelmatig voorkomt tijdens de zwangerschap wordt het gebruik van drop beter gematigd.

Mag ik honing eten?

Ja. Honing is enkel te vermijden bij kinderen jonger dan 1 jaar. Sporen van de schadelijke bacterie Clostridium botulinum kunnen het kind namelijk ziek maken. Bij oudere kinderen of volwassenen is de darmflora volledig ontwikkeld waardoor de kans klein is dat de bacterie overleeft.

Mogen zoetstoffen tijdens de zwangerschap?

De Europese reglementering inzake zoetstoffen steunt op het principe van de positieve lijst. Enkel zoetstoffen die met succes een zeer strenge toelatingsprocedure hebben doorlopen en dus veilig zijn voor gebruik, zijn in de lijst opgenomen. Voor elke toegelaten intensieve zoetstof (bv. aspartaam, acesulfaam-K, cyclamaat, sacharine, thaumatine, neohesperidine en sucralose) is een ADI (Aanvaardbare Dagelijkse Inname) vastgelegd. Door het aantal voedingsmiddelen waarin een zoetstof mag worden verwerkt te beperken en maximale gebruiksdosissen per product vast te leggen kan de overheid helpen voorkomen dat de ADI wordt overschreden. Hierbij wordt ook rekening gehouden met extra kwetsbare groepen zoals kinderen en zwangere vrouwen.
Polyolen zoals xylitol, maltitol, mannitol en sorbitol hebben een danig lage toxiciteit dat er geen ADI werd vastgelegd. Zolang de totale inname van een zoetstof onder zijn ADI blijft, is er geen gevaar voor de gezondheid. Niet alle instanties gaan echter mee in dit advies omdat zij menen dat er te weinig specifiek onderzoek is gedaan bij kwetsbare groepen. Zij raden daarom het gebruik van kunstmatige zoetstoffen af tijdens de zwangerschap.

En wat met lightproducten?

Lightproducten zijn niet verboden voor zwangere vrouwen. Een product met op de verpakking de vermelding “light” moet minstens 30 % minder suiker, vet en/of energie (calorieën) bevatten dan de normale versie. Voedingsmiddelen waarvan het vetgehalte is verlaagd zoals lightkaas kunnen een meerwaarde bieden. Bij voedingsmiddelen met een verlaagd suikergehalte (bv. lightfrisdrank, koekjes, melkdesserts) kan de hoeveelheid suiker worden vervangen door zoetstoffen. Bij deze producten is het belangrijk dat de ADI (Aanvaardbare Dagelijkse Inname) van de desbetreffende zoetstof niet wordt overschreden. Gebruik ze daarom altijd met mate.

Daarnaast dient men bij lightproducten rekening te houden dat minder calorieën geen synoniem is voor geen calorieën en minder vet niet hetzelfde is als vetarm. Het is daarom belangrijk steeds het etiket te raadplegen. Zo bevatten sommige zoete desserts ook in hun lightversie nog altijd veel meer calorieën dan bijvoorbeeld een stuk fruit. Bovendien heeft men vaak de neiging om van een lightproduct meer te eten. Lightchips en -koekjes horen trouwens evenzeer thuis in de rode bol van de voedingsdriehoek als de gewone varianten.

Mogen voedingsmiddelen met E-nummers?

E-nummers hebben betrekking op additieven in de voeding. Additieven worden aan voedingsmiddelen toegevoegd om de eigenschappen van een product vanuit technologisch of commercieel oogpunt te verbeteren of te veranderen. Over additieven bestaan nog veel misverstanden. Van additieven wordt vaak gedacht dat ze hyperactiviteit bij kinderen veroorzaken, dat ze kankerverwekkend zijn en dat ze onnatuurlijk en dus ongezond zijn. Additieven zijn pas toegelaten wanneer verschillende wetenschappelijke onderzoeken hebben aangetoond dat de toepassing ervan geen gezondheidsrisico’s oplevert. Voorbeelden van additieven zijn kleurstoffen, bewaarmiddelen, verdikkingsmiddelen, smaakversterkers, zoetstoffen, bitterstoffen,… Zowel kunstmatig geproduceerde als natuurlijke additieven zijn veilig. Wie de inname van additieven toch wil beperken, kiest best voor zoveel mogelijk onbewerkte producten.

Referenties
 1. S. Quintelier. Gezond eten van bij de conceptie tot de eerste verjaardag – Aandachtspunten voor moeder en kind. Nutrinews maart 2009 – ook te raadplegen via www.nice-info.be
 2. www.kindengezin.be > Zwangerschap en geboorte
 3. H. De Geeter. Het gebruik van zoetstoffen ter vervanging van suiker is strikt gereglementeerd. Waarom? Nutrinews maart 2011 – ook te raadplegen via www.nice-info.be
 4. Position of the American Dietetic Association. Nutrition and lifestyle for a healthy pregnancy outcome. J Am Diet Assoc 2008; 108: 553-561
 5. Position of the American Dietetic Association and American Society for Nutrition. Obesity, reproduction and pregnancy outcomes. J Am Diet Assoc 2009; 109: 918-927
 6. Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor België: herziening 2015-2016 Partim I: vitaminen en sporenelementen. FOD, Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 7. National Institute for Health and Care Excellence. Antenatal care. 2014. NICE clinical guideline 62
 8. M. Galle. Gezond eten als je zwanger bent. Nutrinews maart 2017. Ook online te raadplegen via www.nice-info.be
 9. Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor België - 2016. Brussel: HGR; 2016. Advies nr. 9285
 10. EFSA – geraadpleegd april 2017 via http://www.efsa.europa.eu/en/press/news/130110
 11. UZ Leuven – geraadpleegd april 2017 via https://www.uzleuven.be/voeding-tijdens-zwangerschap
 12. Voedingscentrum > Mijn kind en ik > Zwanger – geraadpleegd april 2017 via http://www.voedingscentrum.nl/nl/mijn-kind-en-ik/zwanger.aspx
 13. Vlaamse Overheid: Agentschap zorg en gezondheid – Gezond zwanger worden – geraadpleegd april 2017 via www.gezondzwangerworden.be

Lees meer

Voeding tijdens de zwangerschap

Vanaf het prille begin van de zwangerschap heeft voeding een belangrijke invloed op de gezondheid van het kind en de moeder.

Wat mag je niet eten als je zwanger bent?

Als je zwanger bent, zijn er toch enkele voedingsmiddelen die je best vermijdt omdat ze schadelijk kunnen zijn voor moeder en kind.

TOOL - Voeding en zwangerschap
Gratis Materiaal

TOOL - Voeding en zwangerschap

Eet gezond en gevarieerd, vermijd alcohol en wees op je hoede voor voedselinfecties. Waar moeten zwangere vrouwen op letten, waarom en waarvoor kiezen ze best?

OP DEZE PAGINA