leestijd

Hoe kwam de voedingsdriehoek tot stand?

De voedingsdriehoek is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven.

Hoe kwam de voedingsdriehoek tot stand?

Wie ontwikkelde de voedingsdriehoek?

De voedingsdriehoek is een initiatief van het Vlaams Instituut Gezond Leven . Gezond Leven is een expertisecentrum voor gezondheidsbevordering en ziektepreventie en een partnerorganisatie van de Vlaamse overheid. Zij levert strategieën, advies en begeleiding, opleidingen en methodieken ter ondersteuning van gezondheidsprofessionals (zoals diëtisten, artsen en leerkrachten) en beleidsmakers. Het instituut informeert ook rechtstreeks de Vlaming over hoe hij gezond kan leven, en hoe hij mee kan ijveren voor een gezonde leefomgeving.

Gezond Leven heeft voor de ontwikkeling van de voedingsdriehoek advies gekregen van experten inzake voeding, communicatie en gedragsverandering. De expertengroep bestond uit vertegenwoordigers van Belgische universiteiten en hogescholen en van de Departementen Volksgezondheid en Omgeving van de Vlaamse en Federale overheid. Vertegenwoordigers vanuit landbouw en de voedingsindustrie zaten niet aan tafel.

Hoe kwam de voedingsdriehoek tot stand?

De nieuwe voedingsdriehoek is gebaseerd op een uitgebreide literatuurstudie van de huidige wetenschappelijke kennis over gezonde voeding en advies van onafhankelijke experten. Men heeft op grond hiervan de volgende drie algemene uitgangspunten geformuleerd.

  1. Eet in verhouding meer plantaardige dan dierlijke voeding.
  2. Geef de voorkeur aan weinig of niet-bewerkte voedingsmiddelen en eet zo weinig mogelijk ultrabewerkte voedingsmiddelen.
  3. Vermijd overconsumptie en voedselverspilling.

Deze drie algemene grondslagen werden verder uitgewerkt en vertaald naar een eenvoudig beeld en meer concrete en haalbare tips die flexibel kunnen worden ingezet rekening houdend met persoonlijke voorkeuren, doelen, plannen en kookvaardigheden. Zo wil men de Vlamingen sensibiliseren en motiveren om kleine verbeterstappen te nemen voor hun gezondheid.

Volgens welke criteria werd de voedingsdriehoek ingedeeld?

De volgende criteria werden gebruikt (in volgorde van belangrijkheid):

  1. De wetenschappelijke bewijskracht voor het effect van een voedingsmiddelengroep op de gezondheid; er is vooral gekeken naar verbanden met en effecten op gewichtstoename (overgewicht/obesitas) en chronische ziekten zoals diabetes type 2, hart- en vaatziekten en verschillende kankers; de aanbreng van gemeenschappelijke nutriënten werd niet langer als basis gebruikt.
  2. De impact op het milieu.
  3. De huidige consumptiegewoonten van de Belgen.

Er wordt ook aandacht besteed aan de bewerkingsgraad van voedingsmiddelen.
Weinig of niet-bewerkte voedingsmiddelen krijgen de voorkeur. Ver doorgedreven bewerkingen kunnen nadelig zijn voor de gezondheid. In de literatuur wordt gesproken van ‘ultrabewerkt voedsel’.

Waarom heeft Vlaanderen een eigen model?

Er bestaan wereldwijd verschillende voedingsvoorlichtingsmodellen. In Nederland gebruikt men bijvoorbeeld de “Schijf van Vijf” en in de Verenigde Staten “My Plate”. Hoewel de algemene aanbevelingen veelal gelijklopend zijn, zijn er toch kleine verschillen. Elke regio heeft immers zijn eigen eetcultuur.

Het is het belangrijk dat voedingsvoorlichters kunnen teruggrijpen naar een model dat courant gebruikte producten afbeeldt die herkenbaar zijn voor de mensen en aansluiten bij hun eetcultuur. Alleen op die manier kan een voorlichtingsmodel effectief zijn. Aardappelen bijvoorbeeld worden bij ons als onderdeel van een warme maaltijd geserveerd ter vervanging van graanproducten. In andere landen, zoals de VS, worden aardappelen als groenten beschouwd die men ter afwisseling maar niet elke dag eet.

Meer weten over de nieuwe voedingsdriehoek?

Nieuwe voedingsdriehoek voor het brede publiek
Nutrinews

Nieuwe voedingsdriehoek voor het brede publiek

Het nieuwe model wil elke Vlaming met haalbare en praktische adviezen bewust maken en motiveren om evenwichtiger te eten...

INFOGRAFIEK: De voedingsdriehoek
Gratis Materiaal

INFOGRAFIEK - De voedingsdriehoek

De voedingsdriehoek in beeld en hoe je hem moet lezen.

De voedingsdriehoek nader bekeken

De voedingsdriehoek is het Vlaamse voedingsvoorlichtingsmodel dat zich rechtstreeks richt tot een breed publiek. Hoe moeten we hem lezen?

OP DEZE PAGINA