leestijd

Aandachtspunten voeding en eetgedrag bij kleuters

Kleuters zijn 3 tot 6 jaar oud. Zij gaan naar school en leren nieuwe vaardigheden. De zelfstandigheid van het kind wordt bevorderd door het steeds meer zelf te laten doen. Toezicht houden blijft natuurlijk nodig. Kleuters stellen ook steeds meer vragen. Uitleg geven is belangrijk en nodig. Tegen het einde van de kleutertijd is een kleuter in staat om te begrijpen dat sommige voedingsmiddelen beter voor hem zijn dan andere.

Aandachtspunten voeding en eetgedrag bij kleuters

De energiebehoefte neemt toe

Naarmate het kind ouder wordt, neemt de energiebehoefte uitgedrukt in kcal per kg lichaamsgewicht per dag af. Omdat het lichaamsgewicht van de kleuter echter toeneemt, neemt ook de totale energiebehoefte uitgedrukt in kcal per dag toe. De precieze energiebehoefte van een kleuter blijft bovendien, zoals bij peuters, sterk afhankelijk van de mate van fysieke activiteit van het kind die van dag tot dag sterk kan wisselen. Tussen 3 en 6 jaar neemt de energiebehoefte toe van ongeveer 1000 kcal tot 1500 kcal voor meisjes en van 1100 kcal tot 1600 kcal voor jongens (HGR, 2016)(VVK, 2019).

Kleuters eten volgens hun behoefte

Kleuters hebben een groot vermogen tot zelfregulering: hun eetgedrag is volledig afgestemd op hun behoeften. Het is belangrijk om dit instinctieve vermogen tot energie-aanpassing zoveel mogelijk te behouden.  Ze zijn in staat om tijdens één dag een constante hoeveelheid energie op te nemen. De porties die zij nemen tijdens de opeenvolgende maaltijden variëren naargelang de energiedensiteit van het aangeboden voedsel. Laat men een vijfjarige in de namiddag bijvoorbeeld plots beduidend meer bewegen, dan zal het in eerste instantie evenveel eten als daarvoor. Vanaf de vierde dag zal het echter meer eten omdat het intussen heeft ondervonden dat het meer energie nodig heeft voor de activiteiten in de namiddag. Stimuleer je je kind steeds opnieuw om meer te eten dan het zelf zou doen, dan verliest het kind voeling met zijn interne signalen van honger en verzadiging en vergroot de kans op het ontstaan van overgewicht.

Hoeveel eiwitten, koolhydraten en vetten heeft mijn kind nodig?

De aanbevelingen voor de inname van eiwitten en koolhydraten zijn nagenoeg dezelfde als deze voor peuters. De aanbevolen vetinname moet vanaf de leeftijd van 3 jaar de aanbeveling van volwassenen progressief benaderen: 30-35 energie%.  Er wordt daarom onder meer aangeraden om kinderen vanaf de leeftijd van 3 jaar halfvolle melk te geven in plaats van volle melk (HGR, 2016)(VVK, 2019).

Kleuters moeten voldoende drinken

De aanbeveling varieert met de leeftijd van 1 tot 1,5 liter per dag. Het dorstgevoel bij kleuters schiet nog vaak tekort waardoor de meesten spontaan te weinig drinken. Te veel drinken is evenmin wenselijk omdat dit de eetlust kan remmen. Water is de voorkeursdrank. Ter afwisseling kan een kleuter een glas fruitsap of groentesap drinken. Meer wordt afgeraden om de totale inname van enerzijds suiker en anderzijds zout beperkt te houden. Groente- en fruitsappen en geconcentreerde groente- en fruitdrankjes brengen bovendien minder voedingsvezels aan dan een portie groenten, rauwkost of fruit. Kinderen moeten ten slotte leren om fruit uit het vuistje te eten.

Referenties
  1. Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde. Gezonde voeding voor peuters en kleuters. Voedingscel Vlaamse Vereniging voor Kindergeneeskunde. 2019
  2. Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor België - 2016. Brussel: HGR; 2016. Advies nr. 9285
  3. M. Banneel en G. Phlips. Gezond eten om goed te groeien – Aandachtspunten voor kinderen en jongeren. Nutrinews juni 2009.

Meer lezen

De voedingssituatie van Belgische kleuters in cijfers

De resultaten van de Voedselconsumptiepeiling 2014 geven aan dat er knelpunten zitten in de voeding van de Belgische kleuter.

Gezond eten en drinken voor kinderen

De richtlijnen van de voedingsdriehoek vormen de basis voor een gezonde voeding bij kinderen. Maar ook met deze voedingsvragen kunnen ouders zitten.

OP DEZE PAGINA