leestijd

De voedingssituatie van Belgische kleuters in cijfers

De voedselconsumptiepeiling bracht in 2014 het voedingspatroon van de Belgische kleuter in kaart. Ontdek de knelpunten in de voeding van Belgische kleuters.

De voedingssituatie van Belgische kleuters in cijfers

Kleuters drinken te weinig water

Kleuters drinken slechts 489 ml niet-gesuikerde dranken waarvan 446 ml water per dag. Hiermee halen ze de aanbeveling van 0,5 liter tot 1 liter per dag niet.
 

Nog te weinig groenten en fruit op het menu

Kleuters eten gemiddeld 91 gram groenten tegenover de aanbevolen 100 gram. 8 % van de kleuters eet minder dan 1 keer per week of nooit thuisbereide groenten. Wel eet 71 % van de kleuters dagelijks fruit en de gemiddelde inname (136 gram) ligt boven de aanbevolen hoeveelheid van 125 gram per dag. Kleuters drinken gemiddeld 108 ml fruitsap.
 

Meer dan de helft van de kleuters drinkt dagelijks melk

Kleuters nemen gemiddeld 283 g melk - en melkproducten in. Dit is minder dan de aanbevolen hoeveelheid van 350-500 ml. Dagelijks drinkt 63 % van de kleuters melk. Gemiddeld eten kleuters dagelijks 15 g kaas waarbij 75 % niet meer dan 20 g kaas eet per dag. Dit percentage voldoet op die manier aan de aanbeveling.
 

Wit brood wordt door meer dan de helft van de kleuters gekozen

66,4 % van de kleuters kiest geraffineerd brood. Kleuters eten gemiddeld 101 gram brood, beschuit en ontbijtgranen en 91 gram aardappelen en graanproducten per dag.
 

Er staat voldoende vlees, vis, eieren en vervangproducten op het menu

De gemiddelde portie vlees, vis, eieren en vervangproducten dat kleuters dagelijks innemen is 89 g/dag waarvan 64 g vlees per dag, 14 gram vis per dag, 8 g ei per dag, en 3 g vervangproducten per dag. Hiermee wordt voldaan aan de aanbeveling van 75-100 g per dag.
 

De helft van de Belgische kleuters eet dagelijks koek

Bijna 50% van de Belgische kleuters eet dagelijks koek of cake. Gemiddeld genomen eten ze ongeveer 47 g koek of cake per dag. Zoetwaren en chocolade eten ze minder dan de andere leeftijdsgroepen, namelijk minder dan 30 g per dag. Kleuters drinken gemiddeld 84 ml gesuikerde dranken per dag.
Ongeveer 97 % van de kleuters nemen teveel calorieën in onder de vorm van producten uit de rode zone. De consumptie uit de rode zone is, met een gemiddelde van 480 kcal, te hoog.

Voedingstoestand is voor verbetering vatbaar

Het voedingspatroon van de Belgische kleuter is dus voor verbetering vatbaar. Ouders (en ook de school) spelen hierbij een cruciale rol. Goede voedingsgewoonten bijbrengen maakt deel uit van de opvoeding. Naast voldoende kennis over gezonde voeding hebben ouders vaak ook nood aan meer informatie over de belangrijkste basisprincipes en vuistregels voor een goede voedingsopvoeding.

Referenties
  1. Lebacq T. Vlees, vis, eieren en vervangproducten. In: Bel S, Tafforeau J (ed.). Voedselconsumptiepeiling 2014-2015. Rapport 4. WIV-ISP, Brussel, 2016.
  2. Lebacq T. Water en niet-gesuikerde dranken. In: Bel S, Tafforeau J (ed.). Voedselconsumptiepeiling 2014- 2015. Rapport 4. WIV-ISP, Brussel, 2016.
  3. Ost C. Graanproducten en aardappelen. In: Bel S, Tafforeau J (ed.). Voedselconsumptiepeiling 2014-2015. Rapport 4. WIV-ISP, Brussel, 2016.
  4. Ost C. Groenten. In: Bel S, Tafforeau J (ed.). Voedselconsumptiepeiling 2014-2015. Rapport 4. WIV-ISP, Brussel, 2016.
  5. Ost C. Fruit. In: Bel S, Tafforeau J (ed.). Voedselconsumptiepeiling 2014-2015. Rapport 4. WIV-ISP, Brussel, 2016.
  6. Lebacq T. Melk- en calciumverrijkte sojaproducten. In: Bel S, Tafforeau J (ed.). Voedselconsumptiepeiling 2014-2015. Rapport 4. WIV-ISP, Brussel, 2016.
  7. Ost C. Restgroep. In: Bel S, Tafforeau J (ed.). Voedselconsumptiepeiling 2014-2015. Rapport 4. WIV-ISP, Brussel, 2016.

Meer lezen

Gezond eten en drinken voor kinderen

De richtlijnen van de voedingsdriehoek vormen de basis voor een gezonde voeding bij kinderen. Maar ook met deze voedingsvragen kunnen ouders zitten.

Aandachtspunten voeding en eetgedrag bij kleuters

De kleuter leert begrijpen waarom sommige voedingsmiddelen beter zijn dan andere. Daarnaast neemt ook de totale energiebehoefte van de kleuter neemt toe.

OP DEZE PAGINA