leestijd

De meerwaarde van een diëtist

Diëtisten hebben de juiste expertise om voedingsvoorlichting te geven en zijn goed opgeleid om mensen professioneel te begeleiden met wetenschappelijke onderbouwd voedingsadvies op maat.

Wat doet de dietist

Wat is een diëtist?

Niet iedereen mag zich zomaar diëtist noemen. Het beroep van diëtist is sinds 1997 wettelijk erkend. De beroepskwalificatie ‘diëtist’, de registratie bij het RIZIV en de verplichte navorming garanderen de kwaliteit van de geleverde voedingszorg.

Diëtisten hebben een paramedische en praktijkgerichte opleiding genoten van 3 jaar (bachelor in de voedings- en dieetkunde). Zij zijn deskundig opgeleid om dieet- en voedingsconsultaties (educatie en begeleiding) op een professionele manier uit te voeren en op een kwalitatieve, wetenschappelijke en professionele manier in dialoog te gaan met artsen en andere gezondheidswerkers om de gezondheid van patiënten te helpen optimaliseren. Op dat vlak biedt een diëtist een meerwaarde in vergelijking met voedings- en gezondheidscoaches en gewichtsconsulenten zonder een erkend diploma van diëtist.

De Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) ondersteunt erkende diëtisten om de kwaliteitseisen die aan hun beroep worden gesteld actueel te houden conform de evoluties in de zorg.
 

Wat doet een diëtist?

Voor een wetenschappelijke onderbouwd antwoord op specifieke voedingsvragen of voor voedingsadvies op maat kan men terecht bij een diëtist. Aan de hand van een voedingsanamnese overloopt de diëtist de voedings- en gezondheidstoestand van een cliënt/patiënt. Vervolgens geeft hij of zij vakkundige tips en begeleiding om het anders en beter aan te pakken. De diëtist kijkt er bovendien op toe dat elk voedingsadvies concreet en haalbaar is rekening houdend met de individuele leefomstandigheden en -stijl, de voorkeuren en de culturele en etnische achtergronden van de cliënt/patiënt.

Diëtisten schrijven ten slotte niet alleen diëten voor maar weten bijvoorbeeld ook alles over het ruime productenaanbod in de winkel, over etiketten lezen en hoe men lekker en gezond kan koken.

Een bezoekje aan de diëtist kan de eerste stap zijn naar een gezondere voedingsgewoonte of een aangepast eetadvies in overeenstemming met een eventuele medische behandeling of specifieke levensfase (bv. voeding voor kleine kinderen, gezond eten als je zwanger bent).
 

Diëtisten werken nauw samen met andere zorgverleners

Multidisciplinariteit in de zorgverlening wint aan belangstelling om de aanpak, behandeling en opvolging van patiënten te optimaliseren, ook in de eerstelijnspraktijk. De meerwaarde van een multidisciplinaire samenwerking zit in een combinatie van kennis en competenties (bv. geneeskunde, diëtetiek, psychologie, kinesitherapie), onderlinge ondersteuning en gemeenschappelijke verantwoordelijkheid.

Lees meer over de specifieke rol van de diëtist in een multidisciplinair zorgteam
 

Waar vind ik een diëtist?

De website van de Vlaamse Beroepsvereniging van Diëtisten (VBVD) geeft een overzicht van erkende diëtisten. Via de telefoongids diëtisten opzoeken, biedt geen garantie voor het feit dat het diëtisten met een erkende opleiding betreft.

Voor diëtisten met bepaalde specialisaties of meer informatie over tussenkomsten die in aanmerking komen voor terugbetaling contacteert men best de VBVD.

Lees meer

Expert aan het woord R. Van Giel
Nutrinews

Expert aan het woord - Huisarts en diëtist, een gezonde match

De samenwerking tussen huisarts en diëtist is een ‘work in progress’ dat de komende jaren zeker wordt versterkt.

Evidence-Based handelen diëtetiek
Nutrinews

Evidence-based handelen diëtetiek

De laatste jaren wordt steeds meer belang gehecht aan evidence-based handelen, ook voor diëtisten. Er worden diverse initiatieven opgezet om dit te bevorderen.

De dietist brengt raad
Dossier

Over en voor diëtisten

De expertise van de diëtist is geen overbodige luxe in tijden waarin er zoveel over voeding wordt geschreven en beweerd.

OP DEZE PAGINA