leestijd

Vitamine D, een wondermiddel?

Vitamine D is een vetoplosbaar vitamine dat het lichaam zelf kan aanmaken onder invloed van zonlicht. Vitamine D wordt ook, zij het in veel mindere mate, aangebracht via de voeding. Maar waarvoor is vitamine D goed en nodig?

Vitamine D

Wat is vitamine D?

Vitaminen zijn essentiële voedingsstoffen die via de voeding moeten worden aangebracht omdat het lichaam ze zelf niet of onvoldoende kan aanmaken. Vitamine D is een vetoplosbaar vitamine dat het lichaam wel zelf kan aanmaken onder invloed van zonlicht.

Onder invloed van UVB-straling (zonlicht) wordt 7-dehydrocholesterol (7-DHC) in de huid omgevormd tot vitamine D3. Vitamine D3 kan ook rechtstreeks via de voeding worden aangebracht (zie figuur 1). Vitamine D3 is op zich weinig actief. Het moet twee extra hydroxylatiestappen ondergaan alvorens het kan binden op zijn receptor. De eerste hydroxylatie vindt plaats in de lever waarbij 25-hydroxyvitamine D3 wordt gevormd. De tweede hydroxylatie vindt plaats in de nieren waarbij het actieve 1,25-dihydroxyvitamine D3 (calcitriol) wordt gevormd.

Figuur 1. Syntheseproces van actief vitamine D of 1,25-dihydroxyvitamine D3 (1).

 

Hoeveel vitamine D heb je nodig?

Het gezicht en de handen gedurende 15 tot 30  minuten per dag blootstellen aan de zon zou naast een gezonde voeding voor de meeste mensen met een blanke huid volstaan om de vitamine D-behoefte te dekken.

De Belgische Hoge Gezondheidsraad raadt aan om vanaf de geboorte een suppletie te voorzien in de vorm van een voedingssupplement van 10 µg (400 IU) per dag bij kinderen en van 15 µg (400-600 IU) per dag bij tieners tot de leeftijd van 18 jaar en rekening houdend met hun blootstelling aan zonlicht.
Voor volwassenen bedraagt de aanbevolen inname 10 µg (400 IU) per dag. Die moet oplopen tot 15 µg (600 IU) per dag bij personen met risico op osteoporose en tot 20 µg (800 IU) per dag bij zwangerschap, tijdens de borstvoedingsperiode en bij ouderen (70-plussers). Het gebruik van supplementen kan nodig zijn om deze aanbevelingen te halen.
Waakzaamheid is geboden voor de inname van te veel vitamine D. Vitamine D is vetoplosbaar en een teveel hiervan kan dus niet, zoals een teveel aan wateroplosbare vitaminen, zomaar worden uitgescheiden langs de nieren. De maximaal aanvaardbare dosis bedraagt 25 µg (1000 IU) per dag bij kinderen van 0 tot 10 jaar en 50 µg (2000 IU) per dag vanaf de leeftijd van 11 jaar.

Ten slotte moet ook rekening worden gehouden met de mate van absorptie (bv. meer nodig bij patiënten met een vetdiarree of een gastric bypass), met de lichaamssamenstelling (bv. lagere vitamine D3-spiegels bij obesitas) en met bepaalde pathologieën (bv. nierinsufficiëntie leidt tot een lagere 1-alfa-hydroxylase-activiteit waardoor suppletie met het actieve 1,25-dihydroxyvitamine D3 of met het 1-alfa-gehydroxyleerd product nodig is). Voor een gunstig effect van een vitamine D-supplement blijft tevens een adequate calciuminname essentieel (zie ‘rol van vitamine D in calciummetabolisme’)

Tabel 1. Aanbevolen dagelijkse hoeveelheid en maximaal toelaatbare inname vitamine D3 (2).

Vitamine D-tekort

In België blijkt niet alleen de calciuminname in het algemeen te laag. Ook een vitamine D-tekort is uiterst courant bij zowel kinderen als volwassenen en vooral op het einde van de winter en bij het begin van de lente.
Zwangere vrouwen, adolescenten en ouderen die in een rusthuis verblijven, vergen extra aandacht. Ook voor andere groepen neemt de bezorgdheid toe: mensen met een donkere huidskleur, mensen die enkel gesluierd buiten komen, obesen en personen met een (geïnduceerde) vetmalabsorptie, zoals na een gastric bypass.
Er zijn weinig voedingsmiddelen die kunnen zorgen voor een voldoende hoge vitamine D-status. Als blijkt dat de aanbevolen en veilige blootstelling aan natuurlijk zonlicht (dit is zonder te verbranden) onvoldoende soelaas kan bieden, zullen bijkomende maatregelen nodig zijn, zoals supplementen voorschrijven.

Waar zit vitamine D in?

Zonlicht is onze belangrijkste natuurlijke bron van vitamine D. Vitamine D wordt ook, zij het in veel mindere mate, aangebracht via de voeding.

Dierlijke bronnen, vooral vette vis zoals zalm en makreel, leveren vitamine D3 (cholecalciferol). Boter, room, kaas, lever en eigeel bevatten van nature eveneens wat vitamine D.  Melk op zich bevat slechts kleine hoeveelheden vitamine D.
Plantaardige bronnen, vooral fungi en schimmels, leveren vitamine D2 (ergocalciferol). Vitamine D2 heeft in het menselijk lichaam dezelfde vitamine D-activiteit als cholecalciferol en wordt in het lichaam omgezet naar het actieve ercalcitriol. Vitamine D3 heeft wel een iets sterkere werking dan vitamine D2. 

Er zijn ook voedingsmiddelen die verrijkt worden met vitamine D (bv. margarines en bak- en braadproducten, ontbijtgranen, zuivelproducten en vruchtensappen). Het toevoegen van vitaminen en mineralen aan voedingsmiddelen is onderworpen aan een strikte wetgeving. Die stelt dat de toegevoegde vitaminen en/of mineralen in een significante hoeveelheid (minstens 15% van de voedingswaardereferenties zoals vermeld in de 1169/2011) in het levensmiddel aanwezig moeten zijn. Vitamine D-verrijkte voedingsmiddelen moeten minstens 0,75 µg vitamine D per 100 g bevatten.

Tabel 2. Vitamine D in de voeding (5).

Vitamine D en botgezondheid

Voldoende vitamine D en voldoende calcium zijn essentieel voor het calciummetabolisme en de botgezondheid. Vitamine D draagt bij tot de normale ontwikkeling van botten en tanden (6).  

Het pathologische beeld van rachitis of de Engelse ziekte, gekenmerkt door spierzwakte, moeheid en beenderafwijkingen, werd reeds in de 17e eeuw beschreven. Pas in het begin van de 20e eeuw, na de ontdekking van vitamine D3, kon het verband worden gelegd met een tekort aan vitamine D. Latere epidemiologische studies bevestigen dat lage bloedspiegels aan vitamine D geassocieerd zijn met een slechte botkwaliteit.

Rol van vitamine D in het bot- en calciummetabolisme

De werking van vitamine D in het bot- en het calciummetabolisme hangt nauw samen met het aanbod aan calcium.
Als de voeding voldoende calcium aanbrengt (meer dan 1 g per dag) gebeurt het calciumtransport voornamelijk passief zonder tussenkomst van het actieve 1,25-dihydroxyvitamine D3. Zodra er minder calcium via de voeding wordt aangeboden, stimuleert 1,25-dihydroxyvitamine D3 het actieve calciumtransport in de darm. Op die manier kan er meer calcium uit de darm worden opgenomen en in het bot worden gedeponeerd.
Als er te weinig 1,25-dihydroxyvitamine D3 is, wordt er minder calcium uit de darm opgenomen en kan er minder bot worden gemineraliseerd. Als er te weinig calcium via de voeding in de darm wordt aangeboden, zal 1,25-dihydroxyvitamine D3 de botreserves aanspreken en mobiliseren om een tekort aan calcium op te vangen. Stabiele calciumbloedspiegels handhaven is de hoofdtaak van 1,25-dihydroxyvitamine D3 (samen met PTH).
Vandaar ook het belang om alle aanbevelingen en studies rond vitamine D en de botgezondheid te lezen vanuit een context van voldoende calciumaanbod.

Vitamine D, veel meer dan alleen een botvitamine

In de jaren 70 en 80 van de 20ste eeuw werden er behalve in de lever en de nieren ook vitamine D-receptoren en vitamine D-activerende enzymen teruggevonden in organen die niets met het bot- en het calciummetabolisme te maken hebben. Deze vaststellingen hebben heel wat onderzoek naar mogelijke andere functies van vitamine D op gang gebracht, bijvoorbeeld in het immuunsysteem, in de insulineproducerende bètacel van de pancreas, in hart- en skeletspieren en zelfs in de hersenen. Op basis van in vitro- en dierexperimenteel onderzoek werd zelfs gesuggereerd dat vitamine D mogelijk een regulerende rol speelt in de groei en de metastasering van kankercellen.

 • Vitamine D draagt bij tot een normale werking van het immuunsysteem (6). Of vitamine D ook helpt te beschermen tegen een Covid-19-infectie en invloed heeft op de ernst van de ziekte is nog niet bewezen. Hiervoor zijn bijkomende grootschalige interventiestudies nodig. Voorlopig gaat het enkel om associaties of verbanden (en geen oorzaak-gevolgrelaties) die men ziet tussen een lage vitamine D-status en een hoger risico op een Covid-19-infectie en/of slechter verloop ervan. Er spelen waarschijnlijk nog andere factoren een rol. Wanneer bijvoorbeeld een lage vitamine D-status het gevolg is van andere aandoeningen (bv. overgewicht), kunnen die ook invloed hebben op Covid-19 (7).
 • Vitamine D draagt bij tot een normale werking van de spieren (6). Vitamine D is goed gekend voor zijn rol in de behandeling van osteoporose, maar het is ook van belang in de aanpak van sarcopenie. Onderzoek heeft aangetoond dat vitamine D-deficiëntie geassocieerd is met spierzwakte, een verhoogd valrisico en een verminderd fysiek functioneren. 

  Lees meer over vitamine D en sarcopenie.
   
 • Vitamine D zou ook bescherming bieden tegen hart- en vaatziekten, diabetes en kanker. Voorlopig ontbreken nog de vereiste interventiestudies om hierover eenduidige conclusies te kunnen formuleren.

Intussen is het vooral zaak om frequent voorkomende vitamine D-deficiënties te vermijden.

Referenties
 1. Mathieu C en Verstuyf A. Vitamine D: een wondermiddel? Nutrinews 2010 nr. 4.
 2. Hoge Gezondheidsraad. Voedingsaanbevelingen voor België - 2016. Brussel: HGR; 2016. Advies nr. 9285.
 3. S. De Henauw, V. De Preter, C. Matthys, A. Meulemans, E. Vanhauwaert, K. Van Landeghem, M. Van Loo. Handboek Voeding: van basisconcepten tot metabolisme.  2017 Acco, Leuven. ISBN 978-94-6292-758-2
 4. VERORDENING (EG) Nr. 1925/2006 VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD van 20 december 2006 betreffende de toevoeging van vitaminen en mineralen en bepaalde andere stoffen aan levensmiddelen.
 5. Nubel vzw. Belgische voedingsmiddelentabel. Beschikbaar via www.internubel.be
 6. VERORDENING (EU) Nr. 432/2012 VAN DE COMMISSIE van 16 mei 2012 tot vaststelling van een lijst van toegestane gezondheidsclaims voor levensmiddelen die niet over ziekterisicobeperking en de ontwikkeling en gezondheid van kinderen gaan.
 7. PEN Nutrition. Can Vitamin D supplements prevent or improve the course of Covid-19? May 2020. Updated November 2020. Beschikbaar via https://www.pennutrition.com/KnowledgePathway.aspx?kpid=28198&trid=28613&trcatid=25#. Geraadpleegd op 26 november 2020.
 8. Voedingscentrum. Vitamine D. Beschikbaar via https://www.voedingscentrum.nl/encyclopedie/vitamine-d.aspx#blokwat-is-vitamine-d. Geraadpleegd op 26 november 2020.

Lees meer

Meer focus op voeding voor minder sarcopenie
Nutrinews

Meer focus op voeding voor minder sarcopenie

Sarcopenie heeft een grote impact op de levenskwaliteit van steeds meer ouderen. Hoe pakken we dit sneller en beter aan qua voeding en beweging?

Brengt een voeding zonder zuivel voldoende calcium aan?

Melkproducten zijn onze belangrijkste bron van calcium. Hoeveel calcium brengen groenten en andere plantaardige voedingsmiddelen en water aan?

Voedingsaanbevelingen voor België

De Hoge Gezondheidsraad stelt per voedingsstof en per levensfase algemene voedingsaanbevelingen voor België op.

OP DEZE PAGINA