Nutrinews

De onderstaande artikels richten zich tot voedings- en gezondheidsprofessionals maar ook tot andere voedingsvoorlichters zoals docenten, vormingswerkers en de media.
Dankzij de medewerking van experten biedt NICE wetenschappelijk onderbouwde duiding en aandachtspunten bij trends en heersende inzichten rond diverse voedings- en gezondheidsthema’s.

Mis geen enkel artikel. Blijf op de hoogte via de NICE-nieuwsbrief.

Nutrinews Magazine

Inspelen op groente- en fruittrends

Mensen stimuleren om meer groenten en fruit te eten draagt bij tot een gezonder eetgedrag. Hoe kunnen we groente- en fruittrends verankeren in onze dagelijkse voedingsroutine?

Cardiovasculaire preventie: voedingsrichtlijnen

Gezond eten is een belangrijk hulpmiddel tegen hart- en vaatziekten. Ontdek de actuele voedingsrichtlijnen gebaseerd op de principes van evidence-based practice. 

Expert aan het woord - 30 jaar Belgische voedingsmiddelentabel

C. Seeuws, Business Unit Manager van Nubel vzw, blikt terug naar de start van Nubel vzw en geeft een inkijk in wat Nubel vandaag en morgen brengt.

Goed om weten uit Nutrinews december 2020

 • Antioxidanten: hype of wetenschap?
 • Aardappel zkt groenten
 • Aardpeer
 • Groenten, fruit en melk op school
 • Dossier 'Voeding en corona'

Het microbioom: sleutel tot gezondheid

Een mogelijk verband tussen onze darmmicrobiota en onze gezondheid wekt veel animo. Wat is bekend en wat vergt meer onderzoek? Een stand van zaken.

Meer plantaardig eten gezond bekeken

Meer plantaardig eten is goed voor mens en planeet. Maar wat betekent dat nu precies en waarop moeten we letten? Meer plantaardig eten in perspectief gezet.

Expert aan het woord - Bio in een agro-ecologisch voedselsysteem

De interesse voor bioproducten en het bio-onderzoek neemt toe. Wat zijn de principes van de biologische landbouw. Ir. C. Landuyt is expert ter zake.

Goed om weten uit Nutrinews september 2020

 • ‘Intermittent fasting’ in de kijker
 • Kiwi van bij ons
 • NICE-dossier over, voor en door diëtisten
 • Gezonder eten door corona?

Genderspecifiek voedingsadvies

Mannen zijn anders dan vrouwen. Biologisch, maar ook op het vlak van gezondheid, eet- en leefstijl. Voedingsvoorlichters moeten hiermee rekening houden.

Meer focus op voeding voor minder sarcopenie

Sarcopenie heeft een grote impact op de levenskwaliteit van steeds meer ouderen. Hoe pakken we dit sneller en beter aan qua voeding en beweging?

Expert aan het woord - Meer van elkaar leren

Er is veel verwarring en polarisatie rond voeding. Prof. Charlotte De Backer onderzoekt hoe communiceren over voeding anders en beter kan.

Goed om weten uit Nutrinews juni 2020

 • Nutri-score onderzocht
 • Zomertips
 • Gekookte peultjes
 • EFAD versterkt diëtisten
 • Doordacht communiceren over gewichtsproblemen

Gezond eten met een plan

Welke strategieën kunnen helpen om beter om te gaan met verleidingen en prikkels uit onze voedselomgeving? Geen gemakkelijke kwestie. We zetten ze op een rij.

Kinderen leren proeven en bewegen: kinderspel

Kiezen voor fruit en yoghurt natuur, extra groenten opscheppen, vaker buiten spelen. Hoe krijg je kinderen zover? Met de juiste aanpak en slimme tips.

Experten aan het woord - 'Clean label' of schone schijn

De professoren Frank Devlieghere en Bruno De Meulenaer nemen de term ‘clean label’ kritisch onder de loep en waarschuwen voor zorgelijke tendenzen.

Goed om weten uit Nutrinews maart 2020

 • Voedingsdriehoek, voedingspiramide, voedingstak
 • Gezonder met kruiden
 • Nieuw educatief materiaal: watkomteropjebord.be
 • BASO-consensus 2020 voor de behandeling van obesitas

Preconceptieadvies, vergeet de voeding niet

Gezond eten vóór de zwangerschap is minstens even belangrijk als tijdens de zwangerschap. Dat geldt voor alle mama’s maar ook voor alle papa’s in spe.

Gezonde voeding met Turkse en Marokkaanse roots

Veel Vlamingen met Turkse of Marokkaanse roots houden vast aan hun traditionele eetcultuur. Gezond voedingsadvies moet hiermee rekening houden.

Voedingsprioriteiten op ons bord

De ‘Food Based Dietary Guidelines’ van de Hoge Gezondheidsraad focussen op 12 voedingsprioriteiten. Hoe vertalen we ze naar ons bord?

Belgische 'Food Based Dietary Guidelines'

Meer duiding bij ‘Food Based Dietary Guidelines’ en de methodologie die de Hoge Gezondheidsraad heeft gehanteerd.

Expert aan het woord - Samenwerken voor een gezonder Europa

NICE maakt deel uit van de ‘European Public Health Nutrition Alliance’. EPHNA zet zich in voor een gezonder Europa. Gerda Feunekes vertelt meer.

Goed om weten uit Nutrinews december 2019

 • Geactualiseerd voedingsadvies voor jonge kinderen
 • Magere of volle melk?
 • Van 'op papier' naar 'download hier'
 • De diëtist voor een duurzame en gezonde toekomst

Gezond eten op school en op het werk

Richtlijnen voor gezonde maaltijden op school en op het werk kunnen helpen om het voedselaanbod te verbeteren en van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken.

Expert aan het woord - Geen voeding zonder landbouw

Het ILVO gaat de uitdaging aan om ook in 2050 op een maatschappelijk verantwoorde manier voldoende, gezond en gevarieerd voedsel te produceren. J. Relaes geeft meer duiding.

Goed om weten uit Nutrinews september 2019

 • Nieuw platform NuHCaS
 • Nieuw op www.nice-info.be: Dossier Onderwijs
 • Bereide groenten
 • FAO over ultrabewerkte voeding
 • Vlaamse jongeren scoren gezonder

Evidence-based handelen diëtetiek

De laatste jaren wordt steeds meer belang gehecht aan evidence-based handelen, ook voor diëtisten. Er worden diverse initiatieven opgezet om dit te bevorderen.

Focus op 'Food literacy' of voedselvaardigheid

Voedselvaardig zijn betekent beschikken over de nodige instrumenten om met je voeding aan verschillende behoeften te kunnen voldoen: nutritioneel, veilig, smaak en plezier.

Goed om weten uit Nutrinews juni 2019

 • Chrononutritie, je bent wanneer je eet?
 • Lekker Gezond!
 • Blauwe bes, superfruit?
 • Voedingsprotocol diabetes
 • Groente- en fruitconsumptie: wat vertellen de cijfers?

Expert aan het woord - Minder antibiotica voor mens én dier

Antibioticaresistentie is een bedreiging voor de gezondheid. L. Van Heupen van AB Register vzw licht toe hoe de dierlijke sector hiertegen maatregelen neemt.

Nutritionele info op het etiket lezen en begrijpen

Nutritionele info op het etiket wordt op verschillende manieren weergegeven, bv. via een voedingswaardetabel, logo’s of symbolen. Waarop moeten we letten?