Nutrinews

Het voedingsmagazine Nutrinews verschijnt 4 maal per jaar en richt zich voornamelijk tot artsen en andere gezondheidswerkers, voedingsdeskundigen en diëtisten, docenten voeding en de pers. Dankzij de medewerking van specialisten ter zake kan NICE via haar tijdschrift een belangrijke bijdrage leveren tot de verspreiding van actuele, relevante en praktische voedingsinformatie.

Nutrinews Magazine

Meer focus op voeding voor minder sarcopenie

Sarcopenie heeft een grote impact op de levenskwaliteit van steeds meer ouderen. Hoe pakken we dit sneller en beter aan qua voeding en beweging?

Expert aan het woord - Meer van elkaar leren

Er is veel verwarring en polarisatie rond voeding. Prof. Charlotte De Backer onderzoekt hoe communiceren over voeding anders en beter kan.

Goed om weten uit Nutrinews juni 2020

 • Nutri-score onderzocht
 • Zomertips
 • Gekookte peultjes
 • EFAD versterkt diëtisten
 • Doordacht communiceren over gewichtsproblemen

Gezond eten met een plan

Welke strategieën kunnen helpen om beter om te gaan met verleidingen en prikkels uit onze voedselomgeving? Geen gemakkelijke kwestie. We zetten ze op een rij.

Kinderen leren proeven en bewegen: kinderspel

Kiezen voor fruit en yoghurt natuur, extra groenten opscheppen, vaker buiten spelen. Hoe krijg je kinderen zover? Met de juiste aanpak en slimme tips.

Experten aan het woord - 'Clean label' of schone schijn

De professoren Frank Devlieghere en Bruno De Meulenaer nemen de term ‘clean label’ kritisch onder de loep en waarschuwen voor zorgelijke tendenzen.

Goed om weten uit Nutrinews maart 2020

 • Voedingsdriehoek, voedingspiramide, voedingstak
 • Gezonder met kruiden
 • Nieuw educatief materiaal: watkomteropjebord.be
 • BASO-consensus 2020 voor de behandeling van obesitas

Expert aan het woord - Beter voedingsadvies voor kinderen met overgewicht

Voedingsadvies door een diëtist voor kinderen en jongeren met overgewicht wordt voortaan terugbetaald. Rian van Schaik van de VBVD geeft meer duiding.

Preconceptieadvies, vergeet de voeding niet

Gezond eten vóór de zwangerschap is minstens even belangrijk als tijdens de zwangerschap. Dat geldt voor alle mama’s maar ook voor alle papa’s in spe.

Gezonde voeding met Turkse en Marokkaanse roots

Veel Vlamingen met Turkse of Marokkaanse roots houden vast aan hun traditionele eetcultuur. Gezond voedingsadvies moet hiermee rekening houden.

Voedingsprioriteiten op ons bord

De ‘Food Based Dietary Guidelines’ van de Hoge Gezondheidsraad focussen op 12 voedingsprioriteiten. Hoe vertalen we ze naar ons bord?

Belgische 'Food Based Dietary Guidelines'

Inclusief meer duiding bij ‘Food Based Dietary Guidelines’ en de methodologie die de Hoge Gezondheidsraad heeft gehanteerd.

Expert aan het woord - Samenwerken voor een gezonder Europa

NICE maakt deel uit van de ‘European Public Health Nutrition Alliance’. EPHNA zet zich in voor een gezonder Europa. Gerda Feunekes vertelt meer.

Goed om weten uit Nutrinews december 2019

 • Geactualiseerd voedingsadvies voor jonge kinderen
 • Magere of volle melk?
 • Van 'op papier' naar 'download hier'
 • De diëtist voor een duurzame en gezonde toekomst

Gezond eten op school en op het werk

Richtlijnen voor gezonde maaltijden op school en op het werk kunnen helpen om het voedselaanbod te verbeteren en van de gezonde keuze de gemakkelijke keuze te maken.

Expert aan het woord - Geen voeding zonder landbouw

Het ILVO gaat de uitdaging aan om ook in 2050 op een maatschappelijk verantwoorde manier voldoende, gezond en gevarieerd voedsel te produceren. J. Relaes geeft meer duiding.

Goed om weten uit Nutrinews september 2019

 • Nieuw platform NuHCaS
 • Nieuw op www.nice-info.be: Dossier Onderwijs
 • Bereide groenten
 • FAO over ultrabewerkte voeding
 • Vlaamse jongeren scoren gezonder

Evidence-based handelen diëtetiek

De laatste jaren wordt steeds meer belang gehecht aan evidence-based handelen, ook voor diëtisten. Er worden diverse initiatieven opgezet om dit te bevorderen.

Expert aan het woord - Minder antibiotica voor mens én dier

Antibioticaresistentie is een bedreiging voor de gezondheid. L. Van Heupen van AB Register vzw licht toe hoe de dierlijke sector hiertegen maatregelen neemt.

Goed om weten uit Nutrinews juni 2019

 • Chrononutritie, je bent wanneer je eet?
 • Lekker Gezond!
 • Blauwe bes, superfruit?
 • Voedingsprotocol diabetes
 • Groente- en fruitconsumptie: wat vertellen de cijfers?

Focus op 'Food literacy' of voedselvaardigheid

Voedselvaardig zijn betekent beschikken over de nodige instrumenten om met je voeding aan verschillende behoeften te kunnen voldoen: nutritioneel, veilig, smaak en plezier.

Nutritionele info op het etiket lezen en begrijpen

Nutritionele info op het etiket wordt op verschillende manieren weergegeven, bv. via een voedingswaardetabel, logo’s of symbolen. Waarop moeten we letten?

Syndroom RED-S: relatief energietekort in de sport

RED-S is het gevolg van een lage energiebeschikbaarheid. Het kan ernstige fysiologische en psychologische gevolgen hebben.

Eet dag in, dag uit voldoende fruit

We eten nog te weinig fruit. Hoe komt dat? Welke determinanten spelen hierin mee? Hoe kunnen we de fruitconsumptie verhogen?

Expert aan het woord - Gezondheid boven gewicht

A. Vandeputte van het kenniscentrum Eetexpert.be waarschuwt dat te veel focussen op gewichtsverlies onbedoelde effecten kan hebben.

Goed om weten uit Nutrinews maart 2019

 • Het belang van voedingsvezels is nogmaals bevestigd
 • Zoete aardappel
 • Acrylamide in de voeding blijft onder de aandacht
 • Doe de test.

Expert aan het woord - Voeding en dysfagie

Dr. ir. G. Vlaemynck over de urgente zoektocht naar manieren om ook voor mensen met slik- en kauwproblemen smakelijke maaltijden te bereiden.

Goed om weten uit Nutrinews december 2018

 • Interactieve tool DRV’s van EFSA
 • Nieuws van Nubel
 • Boerenkool
 • Voeding en Alzheimer
 • Vernieuwde website NICE

Jodium: moeten we ons zorgen maken?

De gebruikelijke jodiuminname is suboptimaal. De nodige waakzaamheid is dus geboden, vooral ook bij zwangere vrouwen en jonge kinderen.

Op weg naar minder voedselverspilling

Feiten en cijfers over voedselverlies en duiding van de oorzaken en gevolgen hiervan. Inclusief tool met tips om voedselverspilling tegen te gaan.