leestijd

Hoeveel vlees per dag?

In een gezonde voeding is er plaats voor een stukje vlees. Wat betekent dat concreet?

Hoeveel vlees per dag

Wat is de aanbevolen hoeveelheid vlees per dag?

De Hoge Gezondheidsraad raadt volwassenen aan om maximaal 300 g rood vlees en 30 g bewerkt vlees per week te eten.
Onder ‘rood vlees’ wordt verstaan, vlees van runderen, varkens, kalveren, geiten, schapen en paarden. Gevogelte is uitgesloten van de groep van rood vlees omdat het volgens onderzoek niet dezelfde relatie vertoont met de gezondheid en de klimaatimpact als rood vlees. Met bewerkt vlees bedoelt men vlees geconserveerd via roken, vriesdroging/droging, zouten of door de toevoeging van additieven, inclusief bacon, salami, worst, ham en pastrami.

Hoeveel vlees eet de doorsnee Belg per dag?

Volgens de voedselconsumptiepeiling 2014 is de totale vleesconsumptie nog te hoog. De doorsnee Belg eet in totaal gemiddeld 111 g vlees per dag. Hiervan bestaat 66 g uit bewerkt vlees. De gebruikelijke consumptie van niet-bewerkt rood vlees en gevogelte is vergelijkbaar (23 en 22 g per dag) of zo’n 160 g per week. De gemiddelde consumptie van vers rood vlees ligt dus binnen de aanbeveling. Vrouwen eten ten slotte in totaal beduidend minder vlees dan mannen (88 g versus 132 g per dag).

Waarom deze aanbevolen hoeveelheid vlees?

Het advies om rood vlees en vooral bewerkt vlees te beperken is gebaseerd op de vaststelling dat veel vlees eten het risico op hart- en vaatziekten, diabetes en darmkanker kan verhogen. Daarnaast speelt ook de klimaatimpact van vlees mee.

Zo past vlees prima op het menu?

De praktische aanbeveling voor vlees en volwaardige vervangproducten kan bijvoorbeeld als volgt worden ingevuld:

  • 1 tot 2 maal per week rood vlees;
  • 2 maal per week gevogelte;
  • 1 maal per week eieren;
  • 1 maal per week (vette) vis;
  • 1 tot 2 maal per week peulvruchten of een ander volwaardig vervangproduct of volwaardige vervangcombinatie van verschillende producten (qua hoeveelheid eiwit, soort eiwit en andere voedingstoffen in vlees en met een laag vet en zoutgehalte);

Vleeswaren kunnen worden afgewisseld met vis(conserven), spreads op basis van peulvruchten, groenten of noten, fruit, eieren en kaas.

OP DEZE PAGINA